Kvartalsrapport Easy T 1 januari till 31 mars 2000

Kvartalsrapport Easy T 1 januari till 31 mars 2000 Omsättningen ökade med +229% till 8,6 Mkr (3,7 Mkr). * 200-procentig försäljningsökning av flygbiljetter både i egen resebyrå, Easy T Travel, och hos licenstagare i jämförelse med samma kvartal 1999. * Fyra nya licenstagare under första kvartalet 2000. * Etableringsplaner i Europa fullföljs planenligt. Första kvartalet 2000 har präglats av stark försäljningsökning av flygbiljetter både i Easy T:s egen resebyrå Easy T Travel och hos företagets licenstagare. Inom systemförsäljningen har Easy T tecknat ytterliggare fyra licenser till olika reseaktörer på Internet. För närvarande är försäljningsutvecklingen snabbast i Sverige och Norge. Tillväxttakten förutspås öka väsentligen inom det närmaste året eftersom att Easy T då kommer att agera på fler europeiska marknader. Easy T:s planer på vidare expansion i andra europeiska länder fullföljs enligt tidigare planer med start i Storbritannien under kvartal 2-3. Omsättning och resultat, första kvartalet 2000 Koncernresultaträkning (tkr) Kv 1 2000 Kv 1 1999 Omsättning 8 571 3 739 Bruttoresultat 1 479 423 Resultat efter finansiella poster -1 596 -560 Koncernbalansräkning (tkr) 2000-03-31 1999-03-31 Anläggningstillgångar 3 814 1 089 Omsättningstillgångar 1 144 511 Likvida medel 33 567 1 474 Summa tillgångar 38 525 3 074 Eget kapital 36 996 523 Balanserat resultat -1 596 -560 Avsättningar 0 0 Kortfristiga skulder 3 125 3 111 Summa eget kapital och skulder 38 525 3 074 Koncernens nyckeltal Kv 1 2000 Kv 1 1999 Omsättningsförändring, % * +229% Genomsnittligt antal anställda 13 5 Omsättning per anställd, tkr 659 748 Bruttomarginal 17% 11% Antal aktier, tusental 798,3 500 Resultat per aktie, kr -2,00 -1,12 Justerat eget kapital per aktie, kr 46 1 Ovanstående resultat och balansräkning har ej granskats av bolagets revisor. * Omsättningsförändring ej angiven för kvartal 1 1999 då det för första kvartalet 1998 inte finns någon jämförande siffra. Easy T Travel började sälja flygbiljetter på Internet 1 Mars 1998. För mer information kontakta: Michael de Jong, VD, 08-556 03 970, michael@easyt.com Johan Gembel, Marknadschef, 08-556 03 970, johan.gembel@easyt.com Marika Karlsson, PR, 08-506 133 24, marika.karlsson@attraction.se Om Easy T Easy T AB (publ.) utvecklar system och funktioner för onlineförsäljning och distribution av resor. Företaget har utvecklat en egen programvara, T Book, för resebokning på nätet och driver också en av Sveriges ledande Internetresebyråer. Ca 80 procent av alla reguljärflygresor på nätet i Sverige bokas visa Easy T:s system. Intäkterna kommer dels från resebyrån, dels från licenstagarna av T Book som betalar en fast licenskostnad plus en viss andel av intäkterna för biljettförsäljningen. Inofficiell handel av Easy T-aktien inleddes i mars 2000 på H&Q Tech Market. Omsättningen 1999 uppgick till drygt 23 miljoner kr. Mer information finns på www.easyt.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000517BIT01080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000517BIT01080/bit0002.pdf

Om oss

Easy T AB (publ.) utvecklar system och funktioner för onlineförsäljning och distribution av resor. Företaget har utvecklat en egen programvara, T Book, för resebokning på nätet och driver också en av Sveriges ledande Internetresebyråer Easy T Travel.

Dokument & länkar