Idag inleds EatGoods företrädesemission

Report this content

Idag inleds teckningsperioden i EatGoods företrädesemission. Teckningsperioden sträcker sig fram till och med den 21 maj 2019. Vid fullt tecknad emission tillförs EatGood cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,75 MSEK.

Emissionslikviden ska i huvudsak användas till att förbereda EatGood för en ökad expansionstakt i USA, där bolaget idag etablerat en god position tillsammans med distributören HB Specialty Foods. EatGood har under det senaste året haft en hög omsättningstillväxt och förväntar sig fortsatt en hög tillväxt på den amerikanska marknaden. För att klara en högre tillväxt behöver bolaget ta in kapital för att kunna bygga upp lager, vilket krävs för att upprätthålla en god leverans- och servicenivå.

Villkor för företrädesemissionen

  •  Rätten att teckna i emissionen tillkommer i första hand bolagets aktieägare, som för varje aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Även andra investerare kan teckna aktier i emissionen.
  •  Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
  •  Teckningskursen är 2,50 SEK per aktie.
  •  Företrädesemissionen omfattar högst 3 766 935 aktier.
  •  Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på EatGoods hemsida (www.eatgood.se), på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com) samt på Aktieinvests hemsida (www.aktieinvest.se).

Tidplan för emissionen

  •  Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning från och med den 6 maj 2019 till och med den 21 maj 2019. Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
  •  Handel med teckningsrätter för teckning av aktier kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 6 maj 2019 till och med den 17 maj 2019.
  •  Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 6 maj 2019 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering förväntas ske i mitten av juni 2019.

Informationsträffar 

I samband med den planerade emissionen kommer EatGood att delta vid informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis för besökare och det bjuds på lättare förtäring. Dock krävs i de flesta fall förhandsanmälan.

6 maj | Göteborg

Plats och tid: Aktiedagen, Svenska Mässans Gata 24 i Göteborg, kl. 9.00
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webformulär på https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-goteborg-1

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB
Telefon: 0736-87 21 26
E-post: henrik@eatgood.se

Prenumerera

Dokument & länkar