Marginellt minskat innehav av VD Henrik Önnermark

Per 27 september avyttrade VD, Henrik Önnermark, 15.000 aktier i Eatgood Sweden AB. Privat ägda aktier samt innehav via TOGOOD AB, ägt av VD Henrik Önnermark, uppgår därefter till 1 083 000 aktier

VD Henrik Önnermark har avyttrat 15.000 aktier som privatperson och har därigenom en total ägarandel i Eatgood Sweden AB, tillsammans med innehavet i det helägda TOGOOD AB, motsvarande 14,72 procent, en minskning från 14,92 procent.

Henrik Önnermark kommenterar försäljningen enligt följande: ”För att finansiera ny bil då det ej ingår tjänstebil i anställningsvillkoren så har avyttring gjorts för delfinansiering.”

För ytterligare information:

Kontakta Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB, tel: 073-687 21 26,

E-post: henrik@eatgood.se

Kort om EatGood

EatGood Sweden AB har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga mat så som pommes frites utan frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i restaurangköken men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna. EatGood står inför en kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad till ett antal större kunder inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra matställen så som skolor, sjukhus, och personalmatsalar 

Prenumerera

Dokument & länkar