Ny distributör av Lightfry i Litauen

EatGood Sweden AB har fått en ny distributör i Litauen av Lightfry. Balticdecor är en större distributör av restaurangutrustning med andra välkända varumärken och stark närvaro på marknaden. Balticdecor säljer allt från maskinutrustning till köksredskap – ett komplett utbud för restaurangkunden.  Den första ugnen är beställd till deras showroom. Uppföljning av denna nyvärvning kommer ske med besök hos Balticdecor i Litauen för att bygga vidare på en långsiktig och framgångrik relation.

Östeuropa går starkt och det finns mycket riskkapital som vill investera i nya matkoncept. Även etablerade koncept i väst expanderar österut vilket gynnar denna marknad och i förlängningen möjligheten för oss att sälja mer Lightfry-enheter. Vi ser tydliga tecken på detta från Host mässan i Milano avseende intresserade distributörer från just länder såsom Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Slovenien. Balticdecor är ett välkänt bolag på den Litauiska marknaden. ”Vi är väldigt nöjda med att få Balticdecor som distributör i Litauen och vi ser fram emot en fortsatt spridning österut” – säger VD Henrik Önnermark.

För ytterligare information: 

Kontakta Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB, tel: 073-687 21 26,

E-post: henrik@eatgood.se


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som EatGood Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017.


Kort om EatGood 

EatGood Sweden AB har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga mat så som pommes frites utan frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i restaurangköken men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna. EatGood står inför en kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad till ett antal större kunder inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra matställen så som skolor, sjukhus, och personalmatsalar. 

Om oss

EatGood ska med sin huvudprodukt Lightfry tillgodose behovet av önskad och efterfrågad mat på ett fettsnålt och energieffektivt sätt via våra kunders professionella restaurangkök och snabbmatsanläggningar såväl på land som i marin miljö - mat på ett hälsosammare sätt utan behov av ändrade konsumtionsvanor.

Prenumerera