Ny pommeskedja i England väljer Lightfry

EatGood Sweden AB har fått en order från en ny kedja i England med inriktning på pommes frites i shopping-center. Kedjan slår upp portarna på sin första anläggning i månadsskiftet av februari/mars. Kedjan har redan signat tre shopping-center för sin expansion med hälsosammare pommes frites som kan processas i princip var som helst utan dyra investeringar i infrastruktur så som ventilation, brandsläckningsutrustning och fettavskiljare. Kedjan öppnar i lägen, i shopping-center som möjliggör matproduktion tack vare Lightfry och dess processteknik ”Air Fry Technology”. Affären innebär även order på ventilationshuvar samt bord för installation av Lightfry enheter ovan på varandra. Varje outlet kommer ha minst två Lightfry enheter för matproduktion. Ordervärdet är totalt av mindre karaktär initialt.

Äntligen kommer Lightfry verkligen till sin rätt i att kunna öppna upp nya lokaler och etableringar av mat och restaurangkoncept där det inte tidigare varit möjligt. Detta är vad vår produkt och ”Air Fry Technology” möjliggör och nu börjar marknaden få upp ögonen för möjligheterna som det kan innebära. Vi kan mer än att ersätta befintlig oljefritering, vi kan låta i princip alla som säljer mat kommersiellt  bredda sitt erbjudande och dessutom öppna upp mängder av nya försäljningsställen som aldrig tidigare funnits tillgängliga för etablering av restauranger och matkoncept, utan luftfritering – Air Fry Technology.

”Nu händer det spännande saker på marknaden när nya aktörer finner nya möjligheter. Har en aktör sett denna öppningen på marknaden så det inte den enda eller den sista” – säger VD Henrik Önnermark.

För ytterligare information:

Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB
tel: 073-687 21 26
E-post: henrik@eatgood.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som EatGood Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 Januari 2018.

Kort om EatGood

EatGood Sweden AB har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga mat så som pommes frites utan frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i restaurangköken men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna. EatGood står inför en kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad till ett antal större kunder inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra matställen så som skolor, sjukhus, och personalmatsalar 

Om oss

EatGood ska med sin huvudprodukt Lightfry tillgodose behovet av önskad och efterfrågad mat på ett fettsnålt och energieffektivt sätt via våra kunders professionella restaurangkök och snabbmatsanläggningar såväl på land som i marin miljö - mat på ett hälsosammare sätt utan behov av ändrade konsumtionsvanor.

Prenumerera

Dokument & länkar