Nytt långsiktigt distributörsavtal klart med Handyware Philippines Inc för Filippinerna

Report this content

Nu har Eatgood undertecknat ett långsiktigt distributörsavtal med Handyware Philippines Inc, www.handyware.net.ph, som har sin hemmamarknad i Filippinerna. Detta är den andra distributören i fjärran  östern som väljer att marknadsföra och sälja Lightfry för Eatgood. Handyware Philippines Inc är ett stort bolag med omfattande verksamhet som har en separat division för ”Food service” var under Lightfry med produktportfölj hamnar. 2020 vet vi alla att det blev ett år i skuggan av Covid-19 men under början av 2021 har en förändring skett på marknaden och den är tydlig. Detta innebär mer aktivitet och intresse från kunder och nya marknader. Fokus är, som på så många andra marknader, hälsosammare och bättre mat på olika sätt men även andra fördelar med Air Fry Technology för användarna attraherar. I spåren av denna utveckling har bolagen nu formaliserat ett samarbete avseende försäljning, distribution och marknadsföring av Lightfry i Filippinerna. Handyware Philippines Inc med deras omfattande verksamhet har en nationell täckning över hela Filippinerna som inkluderar både försäljning, service, support och reparationer.

Att Eatgood med produkten Lightfry skapar ett intresse på en global marknad, genom att ligga i framkant gällande know how inom luftfriteringsteknik, vilket är högaktuellt nu, samt av produktportföljen Lightfry är stort och spännande. ”Ett avtal mellan Eatgood och Handyware Philippines Inc är mycket intressant, på en för oss en lite annorlunda marknad , med tydlig rörelse framåt så ser vi det som ett starkt tecken på en fortsatt positiv utveckling och riktning för en global marknad och stabil trend mot hälsosammare och bättre mat i kombination med andra fördelar som ekonomi, säkerhet och flexibilitet. Att Lightfry ingår som en del i Handyware Philippines Inc’s produktutbud är inspirerande då vi gemensamt kan erbjuda marknaden en bättre produkt med fokus på hälsa, miljö, säkerhet, effektivisering, flexibilitet etc vilket är början på den lilla revolutionen – AIR IS THE NEW OIL – säger Henrik Önnermark, VD på Eatgood Sweden AB”

Denna information är sådan information som EatGood Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan stående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB     
Telefon: 0736-87 21 26                                        
E-post:
henrik@eatgood.se                                  

Kort om EatGood

EatGood Sweden AB har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga mat så som pommes frites utan frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i restaurangköken men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna. Utöver att replikera fritering med olja så kan Lightfry ångkoka, grilla, rosta och torka råvaror som skapar oändliga möjligheter. EatGood står inför en kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad, inkluderandes marina installationer, till ett antal större kunder inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra matställen så som skolor, sjukhus, och personalmatsalar.

Prenumerera

Dokument & länkar