Öppningsorder för Lightfry i Saudiskt sjukhusprojekt

EatGood Sweden AB har fått en ”öppningsorder” till ett Saudiskt sjukhusprojekt från vår samarbetspartner MTC i Saudiarabien som nu blir vår distributör i Saudiarabien. Ordern på en Lightfry enhet, såld enligt ordinarie exportprislista, har tagit lång tid då Saudiarabien har haft det ekonomiskt tungt när oljepriset har fallit under lång tid. Projektet avseende sjukhusen i Saudiarabien är stort och omfattar nybyggnation av 120 sjukhus. Vi tillsammans med vår distributör, MTC, kommer att arbeta vidare för att utveckla detta projekt på bästa möjliga sätt för Lightfry som produkt och därigenom bidra med mer hälsosam mat på en stor marknad.

Saudiarabien är ett stort land med mycket stor befolkning och är starkt influerat av Amerikansk matkultur på gott och ont. Saudiarabien har problem med populationen som till stor del är kraftigt överviktig och därigenom så vill man från myndigheternas sida se till att det på sjukhusen serveras mer hälsosam mat för att påverka trenden i en långsiktigt hållbar ny linje. ”Mätt på rätt sätt - med produktion av matprodukter i Lightfry som inte kräver ändrade beteenden är ett långsiktigt hållbart projekt till en bättre framtid” – säger VD Henrik Önnermark.
Saudiarabien är ett intressant land och marknad i många avseende för oss och vi ser fram emot en växande marknad för Lightfry tillsammans med vår Distributör MTC.

För ytterligare information:
Kontakta Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB, tel: 073-687 21 26,
E-post: henrik@eatgood.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som EatGood Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2017.

Kort om EatGood
EatGood Sweden AB har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga mat så som pommes frites utan frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i restaurangköken men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna. EatGood står inför en kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad till ett antal större kunder inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra matställen så som skolor, sjukhus, och personalmatsalar 

Om oss

EatGood ska med sin huvudprodukt Lightfry tillgodose behovet av önskad och efterfrågad mat på ett fettsnålt och energieffektivt sätt via våra kunders professionella restaurangkök och snabbmatsanläggningar såväl på land som i marin miljö - mat på ett hälsosammare sätt utan behov av ändrade konsumtionsvanor.

Prenumerera

Dokument & länkar