Prognos försäljning & omsättning för 2018

Under 2018 bedömer Eatgood att gränsen på 10 miljoner i omsättning och försäljning kommer att passeras. Detta med bakgrund av nyligen utlevererad container till USA samt om tidigare informerad uppföljningsorder om container nr 2 som båda är värda strax under 3 miljoner. Detta i kombination med försäljning hittills i år under 2018 gör att vi bedömer att vi kommer att nå och bryta igenom omsättningsnivån om 10 miljoner.
Med ökad försäljning mot USA samt övrig försäljning så ser vi mycket positivt på 2018 och utvecklingen under resten av året.

Att nu under 2018 få passera en första milstolpe som 10 miljoner känns som ett stort steg i rätt riktning. En omsättning som motsvarar sju gånger omsättningen helåret 2017.
Eatgood satsar nu fullt ut på försäljning och att få in order på Lightfry-enheter efter en lång tid med fokus på UL-certifiering för USA marknaden som tagit mycket tid och resurser i anspråk.
”Vi har nu skapat de bästa förutsättningarna för en bra slutspurt för resterande av 2018 och framför allt, ännu mer spännande, Eatgoods läge och upplägg inför 2019.” säger Henrik Önnermark, VD i EatGood Sweden AB.

För ytterligare information:
Kontakta Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB, tel: 073-687 21 26,
E-post: henrik@eatgood.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som EatGood Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2018.

Kort om EatGood
EatGood Sweden AB har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga mat så som pommes frites utan frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i restaurangköken men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna. EatGood står inför en kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad till ett antal större kunder inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra matställen så som skolor, sjukhus, och personalmatsalar 

Om oss

EatGood ska med sin huvudprodukt Lightfry tillgodose behovet av önskad och efterfrågad mat på ett fettsnålt och energieffektivt sätt via våra kunders professionella restaurangkök och snabbmatsanläggningar såväl på land som i marin miljö - mat på ett hälsosammare sätt utan behov av ändrade konsumtionsvanor.

Prenumerera

Dokument & länkar