EazyStocks serviceåtagande gentemot kunder och partners under COVID-19-utbrottet

Report this content

Kunder och partners,

I denna tid av osäkerhet till följderna av COVID-19, är EazyStock engagerade i att säkerställa kontinuitet i verksamheten för att stödja våra kunder och partners.

EazyStock är en del av en större organisation, Syncron, med en bred kundportfölj bestående av stora globala organsiationer såväl som små och medelstora företag. Syncron har ett omfattande produktteam, stabil IT-infrastruktur och en globalt distribuerad supportorganisation.  Därför känner vi oss säkra på att vi kan fortsätta att ta hand om våra kunder och partners utan avbrott.

Naturligtvis är våra anställdas hälsa prioriterad. Vi följer riktliner från lokala regeringa roch folkhälsomyndigheter  över hela världen och vi har vidtagit åtgärder för att göra det möjligt för våra anställda att arbeta säkert utanför kontoret.

Specifika åtgärder inkluderar:

  • Skala upp den interna VPN-infrastrukturen för att säkerställa att anställda har rätt utrustning för distansarbete.
  • Syncrons ledningsgrupp träffas dagligen för att diskutera och utvärdera COVID-19s inverkan på våra kunders företag.
  • Främja bästa praxis för virtuellt samarbete både internt och externt för att förbättra vår interna och externa kommunikation.

Läs mer om Syncrons åtagande och kontinuitet i verksamheten här: https://www.syncron.com/syncrons-commitment-to-customers-during-the-covid-19-outbreak/.
Vid frågor, vänligen kontakta oss på: info@eazystock.com

 

Daniel Martinsson Bjerke, VP of EazyStock

 

EazyStock logga