Bankplattformen Näktergal har genomfört nyemission om MSEK 10

Report this content

eBlitz Group AB (publ) portföljbolag, Näktergal, har genomfört en nyemission om MSEK 10 till bland annat Katalysen & Partners, samt ett antal privata investerare, för att påskynda expansionen i Europa, och framför allt Tyskland.

Den digitala molnbaserade bankplattformen Näktergal att bolaget tar in 10 miljoner kronor i en ny finansieringsrunda som letts av svenska investmentbolaget Katalysen & Partners. Det nya kapitalet kommer att påskynda en fortsatt expansion i Europa, där Näktergal redan nu planerar att gå in i Tyskland inom de närmaste månaderna. Finansieringen kommer också stötta den fortsatta utvecklingen av den molnbaserade låneplattformen, för att driva digitaliseringen av finansiella institutioner globalt.

“Vår vision är att ersätta äldre bankteknik med en intuitiv och effektiv utlåningsplattform, som kan ge den typ av personliga, strömlinjeformade och snabba flöden som kunder idag förväntar sig. Vi är vid ett vägskäl där större bankinstitut måste förändra hur de arbetar med sina utlåningstjänster, och Näktergal är väl positionerade i detta skifte. Med ny finansiering och rätt partners har vi rätt förutsättningar för att skala vår verksamhet vidare i Europa”, säger Erik Bennerhult, VD och medgrundare av Näktergal.

För mer information om Näktergal åter finns på bolagets hemsida.

eBlitz Group AB (publ) äger cirka 1,25% av aktierna och rösterna i Näktergal AB.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i eBlitz Group AB (publ) mobil +46 701442441

Bertil Rydevik, Styrelseordförande eBlitz Group AB (publ), mobil + 44 778 720402

Om eBlitz Group AB (publ)

eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se