eBlitz Group AB (publ) – Offentliggörande av Årsredovisning för verksamhetsåret 2021/2022

Report this content

eBlitz Group AB (publ) årsredovisning för verksamhetsåret den 1 maj 2021 till och med den 30 april 2022 finns nu på bolagets hemsida, www.eblitz se.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD eBlitz Group AB (publ), mobil 0701-442441

Bertil Rydevik, Ordförande eBlitz Group AB (publ), Mobil +44 7785 720 402

Om eBlitz Group AB (publ)

eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se