Onoterat AB – Avstämningsdatum för utdelning av Kiwok Nordic AB

Report this content

Onoterat AB (publ) extra stämma har beslutat om utdelning 240 158 av Kiwok Nordic AB per den 20 januari 2021.

  • Sista handelsdag med rätt att erhålla Kiwok-aktier: 2021-01-25
  • Första handelsdag utan rätt att erhålla Kiwok-aktier: 2021-01-26
  • Avstämningsdag: 2021-01-27
  • Aktieägare erhåller aktierna i Kiwok: 2021-01-29

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Prenumerera

Dokument & länkar