Onoterat AB – Funrock köper europeisk spelförläggare

Onoterat AB (publ) portföljbolag FunRock AB (under namnändring till Fragbite Group AB) har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i en europeisk spelförläggare (“Målbolaget”), som förlägger indiespel till främst mobiler och läsplattor samt till konsol. Genom samarbeten med spelbolag som redan har framgångsrika titlar inom indiespel, förlägger Målbolaget dessa och marknadsför som premiumspel mot mobila plattformar och konsol.

Onoterat AB (publ) har fått information att portföljbolaget Funrock AB (publ), avser att förvärva en europeisk spelförläggare (Målbolaget) till initial köpeskilling om 5 MEUR på kontant- och skuldfri basis, varav 3 MEUR betalas kontant vid tillträdet och resterande 2 MEUR kommer att betalas med nyemitterade aktier, vilka kommer att emitteras till en kurs om 4 kr per aktie. Utöver den initiala köpeskillingen kan Målbolagets säljare erhålla ytterligare maximalt 3,5 MEUR i tilläggsköpeskillingar. Förvärvet förväntas slutföras i början av juni.

De nyemitterade aktierna till ägarna i målbolaget, kommer att vara föremål för en lock up om 12 månader från och med Fragbite Groups planerade börsnotering sommaren 2021.

Målbolaget förväntas omsätta drygt EUR 4 miljoner För mer information om Funrock AB (publ) och dess förvärv återfinns på Funrock /Fragbite Group hemsida: https://mfn.se/a/fragbite/funrock-ab-under-namnandring-till-fragbite-group-ab-forvarvar-europeisk-spelforlaggare

Onoterat AB (publ) är aktieägare i Funrock sedan 2019, och äger drygt 0,7% av Funrock AB (under namnändring till Fragbite Group AB), innan ovan transaktion.,

För ytterligare information kontakta:

Stefan Tengvall, VD och Koncernchef Funrock AB (publ), telefon: 08-520 277 82

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se