Onoterat AB – Valberednings förslag till beslut om styrelseledamöter och suppleant

Report this content

Onoterat AB (publ) Valberedning har föreslagit att antalet styrelsemedlemmar skall vara tre (3) och en (1) suppleant fram till årsstämman 2021. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna, Bertil Rydevik, Sverker Littorin och nyval av Kim Lund, samt omval av suppleant Stefan Kraft.

Valberedningen presenterar följande handling till ”Kallelse till extra stämma den 20 januari 2021 i Onoterat AB (publ) (556578 - 5622)” som presenterats den 18 december 2020.

Valberedningens förslag till Beslut om styrelseledamöter och suppleant (6)

Valberedning har föreslagit att antalet styrelsemedlemmar skall vara tre (3) och en (1) suppleant fram till årsstämman 2021. Valberedningens lägger fram följande förslag till styrelse fram till kommande extra stämma;

  • Bertil Rydevik, omval ledamot
  • Sverker Littorin, omval ledamot
  • Kim Lund, nyval ledamot
  • Stefan Kraft, omval suppleant

Lars-Erik Bratt, utgår ur styrelsen som ordinarie ledamot, men kvarstår som verkställande direktör för Onoterat AB (publ).

 

Stockholm den 13 januari 2021

Valberedningen i Onoterat AB (publ)

Özkan Ego, Didrik Hamilton och Bertil Rydevik

 

För ytterligare information kontakta:

Bertil Rydevik, Styrelseordförande Onoterat AB (publ), mobil + 44 7785 720 402

Prenumerera

Dokument & länkar