Onoterat AB, Förändringar i styrelsen

Report this content

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016.

Styrelsen för Onoterat AB meddelar att styrelseledamot Adam Lewis har beslutat sig för att lämna styrelsen på grund av andra åtaganden.

”Vi är tacksamma för Adams stora och viktiga arbetsinsats i Onoterat AB (publ) styrelse och hans gedigna arbete i samband med bolagets förberedelser inför den beräknade villkorade noteringen på NGM Nordic MTF den 18 oktober 2019, samt hans stora engagemang i den senaste företrädesemissionen som avslutades den 24 september 2019”, säger Bertil Rydevik.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till Adam och önskar honom lycka till med hans andra engagemang och är glada att fortsatt ha Adam som aktieägare och i vårt nätverk.

Advokat Stefan Kraft ersätter som styrelseledamot fram till nästa bolagstämma. Stefan Kraft valdes som suppleant vid senaste årsstämman den 17 juni 2019.

För ytterligare information kontakta:

Bertil Rydevik, Styrelseordförande Onoterat AB (publ), mobil + 44 7785 720 402

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB (publ) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. För mer information se www.onoterat.se

Disclaimer: EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Prenumerera

Dokument & länkar