• news.cision.com/
  • eBlitz Group AB/
  • Onoterat AB, första dag för handel på NGM Nordic MTF blir fredagen den 18 oktober 2019 med ABG som likviditetsgarant

Onoterat AB, första dag för handel på NGM Nordic MTF blir fredagen den 18 oktober 2019 med ABG som likviditetsgarant

Report this content

Första handelsdag för Onoterat AB:s aktier på NGM Nordic MTF blir fredagen den 18 oktober 2019. Onoterat AB (publ) har ingått avtal med ABG Sundal Collier ASA (”ABG”) varvid ABG skall agera som likviditetsgarant i Onoterat AB:s aktie från första handelsdag på NGM Nordic MTF fredagen den 18 oktober 2019. Syftet är att öka aktiens likviditet samt underlätta handel i aktien.

Onoterat AB (publ) första handelsdag på NGM Nordic MTF är fastställd till fredagen 18 oktober 2019.

Onoterat AB (publ) har ingått avtal med ABG Sundal Collier ASA varvid ABG skall agera som likviditetsgarant i Onoterat AB:s aktie från den 18 oktober 2019. Syftet är att öka aktiens likviditet samt underlätta handel i aktien. Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurser för Onoterat AB:s aktie och förbinder sig att köpa och sälja aktier till dessa kurser för egen räkning.

Viktig information:

Första dag för handel: 18 oktober 2019

Kortnamn: ONTRAT

ISIN Kod: SE0009580756

LEI Kod: 549300X64A0E0MV73K51

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Bertil Rydevik, Styrelseordförande Onoterat AB (publ), mobil + 44 7785 720 402

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. För mer information se www.onoterat.se

Prenumerera

Dokument & länkar