Onoterat AB, offentliggörande av informationsmemorandum samt information om lock-up och bolagets aktie

Report this content

Styrelsen för Onoterat AB (publ) offentliggör informationsmemorandum samt information om antal aktier som omfattas av avyttringsrestriktion (lock-up) och information om bolagets aktie.

Härmed offentliggör Styrelsen för Onoterat AB (publ) bolagets informationsmemorandum inför notering på NGM Nordic MTF. Informationsmemorandumet återfinns på bolagets hemsida under finansiella rapporter – erbjudande handlingar, se länk https://onoterat.se/finansiella-rapporter/erbjudandehandlingar/  samt bifogat i detta pressmeddelande.

Första handelsdag för bolagets aktie på NGM Nordic MTF är den 18 oktober 2019.

Styrelsen upplyser även i informationsmemorandumet om att antal aktier som omfattas av avyttringsrestriktion (lock-up) uppgår totalt till 17% av utestående aktier, efter förändringar i bolagets styrelsesammansättning som offentliggjordes den 9 oktober 2019.

Information om Onoterat aktie

Information från Nordic Growth Market NGM AB Market om Onoterat AB instrument (aktie) som ska noteras:

Listningsnamn: Onoterat

Kortnamn: ONTRAT

ISIN-kod: SE0009580756

CFI-kod: ESVUFR

FISN-kod: ONOTERAT/SH

Första handelsdag: 2019-10-18

Instrument-id: 5KYV

Tick size table/liquidity band: 2

Antal instrument: 6 937 210

Marknad: NMTF

Segment: MST

Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier ASA

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Bertil Rydevik, Styrelseordförande Onoterat AB (publ), mobil + 44 7785 720 402

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. För mer information se www.onoterat.se