Onoterat AB ägarandel är 5,2% i Fodi Skandinavien AB

Report this content

Onoterat AB (publ) informerar att Fodi Skandinavien AB (Fodi) stängt nyemission om MSEK 17,5 där Onoterat ägarandel uppgår till 5,2% efter tilldelning.

Onoterat AB (publ) nya tillskott i investeringsportföljen, Fodi Skandinavien AB (”Fodi”), har idag via nyhetssiten Breakit informerat att nyemissionen på MSEK 17,5 är stängd och att Fodi även har förvärvat grossisten Gården Direkt AB.

Onoterat AB (publ) ägarandel i Fodi Skandinavien AB uppgår till cirka 5,2% efter nyemissionen. Bland investerarna åter finns bland annat Ryska posten-grundaren Daniel Pilotti och Slättös Johan Karlsson, som båda tagit platser i Fodis styrelse. Efter sammanslagningen mellan Fodi och Gården Direkt AB, utgörs de båda bolagen av runt 60 anställda.

Enligt Breakit, så väntas framöver en expansion och strategin är att fortsätta växa på fler orter i Stockholm. I år ser Fodi ut att omsätta runt 30 miljoner kronor och prognosen för nästa år är målet 100 miljoner kronor. ”Nu ska vi påbörja tillväxtresan som vi gått och laddat för. Vi är ödmjuka människor hela gänget, men vi är väldigt säkra på vår sak. Vi ser tydligt var vår styrka ligger och hur vi kan få tillväxt på det”, säger Jonas Hammargren, VD för Fodi till Breakit”.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF. För mer information se www.onoterat.se

Prenumerera

Dokument & länkar