Onoterat AB riktad nyemission registrerad hos Bolagsverket

Report this content

Onoterat AB (publ) - noterat på NGM Nordic MTF - riktad nyemission till Brofund Equity AB om 1,5 MSEK är registrerad hos Bolagsverket.

Den 21 oktober 2019 offentliggjorde Styrelsen för Onoterat AB (publ), att med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 juni 2019, beslutat om en nyemission (kontant) om 1 500 002 kronor utan företrädesrätt för befintliga aktieägare till Brofund Equity AB.

Totalt har 389 611 aktier emitteras till en kurs om 3,85 kronor per aktie, vilket innebär en utspädningseffekt på 5,3% för befintliga aktieägare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom en riktad nyemissionen tillföra bolaget snabbare ytterligare kapital i närtiden och till en lägre kostnad än om dessa erbjudits samtliga befintliga aktieägare, då teckningskursen var samma kurs som senaste emissionskurs, vilket är högre än aktuell aktiekurs. 

Efter dagens registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Onoterat AB till

7 326 821 st. och aktiekapitalet i Onoterat AB till 7 326 821 kronor.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Bertil Rydevik, Styrelseordförande Onoterat AB (publ), mobil + 44 7785 720 402

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF. För mer information se www.onoterat.se

Prenumerera

Dokument & länkar