VD Brev - Information 20 Oktober 2019

Report this content

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF sedan oktober 2019.

Pressmeddelande/VD Information                                                                                                                                                                                    2019-10-20

Bästa Aktieägare i Onoterat AB (publ)

Ett viktigt etappmål i bolagets historia är nu nått i samband fredagens notering av bolagets aktier på NGM Nordic MTF. ”Onoterat blev noterat!”. Under första handelsdagen omsattes drygt 1,9% av bolagets totala antal aktier. För många ägare har resan varit lång sedan starten 1999, men bolaget har idag över 2850 aktieägare, och mitt fokus är att öka intresset för Onoterat AB (publ) och vår verksamhet.

Det är viktigt för oss inom Styrelse och ledning att nu vara tydliga kommunikation, transparens om vår affärsidé och hur vi skapar mervärde för våra ägare, som ett nytt noterat investerings- och rådgivningsbolag mot svenska entreprenörer. Bolagets halvårsrapport kommer den 20 november 2019.

Onoterat AB har en unik position, och som Vi redan har kommunicerat i bolagets investeringsmemorandum, men åter värt att upprepa, att genom en notering av bolagets aktier skapas möjligheten att;

  • Erbjuda nya tjänster – såsom ägarspridning till våra portföljbolag och externa bolag.
  • Likvid tillgång – Genom att lista bolagets aktie så skapar man en likvid tillgång för aktieägarna även om de underliggande innehaven är illikvida.
  • Finansiell flexibilitet – ”Valuta” - Genom Onoterat AB (pub) egna aktie skapar man även en ny ”betalningsvaluta” att använda i samband med investeringar (asset swap) i specifikt onoterade bolag.
  • Stärka varumärket – En notering gör också bolaget mer känt vilket bör underlätta kapitalanskaffning och affärsgenererande aktiviteter.
  • Avkastning – Hela investeringsportföljen utvärderas löpande, och ett antal innehav står för dörren att endera noteras eller finna nya ägarstrukturer redan under 2020.

Att investera i Onoterat AB (publ) blir att investera redan nu i morgondagens bolag, inom Entertainment & Gaming, E-Commerce eller Fintech, innan de når en större ägargrupp (uppköp, fusion etc) eller blir noterade på egna meriter. I fredags offentliggjordes även vårt nya portföljbolag Fodi Skandinavien AB (Fodi), en ny stark utmanare inom mathandel på nätet.

Till sist, ett stort tack till alla som varit med och arbetat med noteringsprocessen, både styrelsen, rådgivare Aktieinvest, Mentor G&W, konsulter (Kia,Filippa ml) och ni aktieägare, samt Nordic Growth Market NGM AB. Nu börjar vi ett nytt kapitel i Onoterats historia.

Stockholm 20 oktober 2019

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF. För mer information se www.onoterat.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar