EBP Group AB (publ) tecknar förvaltningsavtal

Report this content

EBP Group AB (publ) tecknar förvaltningsavtal EBP Group (Equity Business Partners) avtalar om fastighetsförvaltning på entreprenad genom övertagande av rörelse och personal. EBP har tecknat avtal med Fastighets AB Centralen om förvaltningen av Fastighets AB Centralens fastigheter genom s.k. outsourcing. Fastighets AB Centralen äger kommersiella fastigheter till ett värde av ca 400 MSEK och har tre anställda vilka nu övergår till EBP Group AB (publ). Detta är det första externa förvaltningsuppdraget för EBP Group AB (publ) efter det att bolaget omvandlats till fastighetsbolag i samband med bolagsstämman den 6 maj 2002. "Avtalet med Fastighets AB Centralen innebär att vår uppbyggnad av egen fastighetsförvaltning inom EBP Group får en flygande start och att vi samtidigt kan fortsätta med att samla nödvändiga resurser för framtida fastighetsinvesteringar. Avtalet beräknas ge en årlig intäkt på ca 2 MSEK", säger Anders Lettström, styrelseordförande i EBP Group AB (publ). Kompletterande information kan lämnas av: Anders Lettström (styrelseordförande), tel 070-40 07 07 Claes Engman (VD) tel 0708-488 104 Johan Lindén (fastighetschef) tel 08-679 05 04 EBP Group AB (publ) Styrelsen EBP Group AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på NGM-listan. Bolaget har 3500 aktieägare och har tidigare drivit verksamhet inom IT- relaterad logistik. Vid bolagsstämman den 6 maj 2002 togs det formella beslutet om ändrad verksamhetsinriktning och ombildning till fastighetsbolag. Bolaget har i år hittills förvärvat fastigheter för ca 120 MSEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00360/wkr0002.pdf

Dokument & länkar