Resultatförsämring i EBP Group # åtgärdsprogram inlett

Resultatförsämring i EBP Group - åtgärdsprogram inlett Styrelsen för EBP Group AB (publ.) konstaterar att resultatet för 2001 inte kommer att uppnå den nivå som tidigare har prognostiserats. Anledningen är främst att flera tecknade order skjutits fram i tiden till 2002, framför allt beroende av komponentbrist hos några stora tillverkare. För att säkerställa en effektiv verksamhet under 2002 har styrelsen beslutat om ett omfattande åtgärdsprogram i dotterbolaget EBP Logistics. Claes Engman tillträdde som ny VD i moderbolaget EBP Group AB 1 december. Kraftiga kostnadsnedskärningar har genomförts. Åtgärder för att minska skuldbördan har inletts. Styrelsen avser att öka det egna kapitalet i moderbolaget EBP Group AB, dels genom nyemission av aktier, dels genom kontant aktieägartillskott från huvudägarna. De nyemitterade aktierna avses i huvudsak användas för konvertering av skulder till aktier. För ytterligare information kontakta Claes Engman tel 0708 - 488 104. Mer detaljerad information om åtgärdsprogrammet kommer att lämnas senast 21 december. EBP Group AB (publ) är noterat på Nordic Growth Market (NGM). Företaget utvecklar och driver på outsourcingbasis fysiska affärsflöden framför allt åt kunder inom IT och elektronikindustrin. Företaget är marknadsledande på distribution av hem-PC i Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00500/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00500/bit0001.pdf

Dokument & länkar