Akademiska Hus väljer byggnet.com efter utvärdering

Akademiska Hus väljer byggnet.com efter utvärdering Efter utvärdering av flera konkurrerande system har Akademiska Hus, som bygger för över 2 miljarder per år, valt att använda byggnet.com. Inom kort kommer 50 nya projekt startas i byggnet.com runt om i Sverige. Avtalet omfattar dokumenthantering för såväl projekt- som förvaltningsfaser men, åtminstone inledningsvis, med tyngdpunkt i projektskeden. Det rikstäckande avtalet gäller Akademiska Hus samtliga enheter i Sverige. Byggnet.com spar både tid och informationshanteringskostnader åt Akademiska Hus medan samtliga inblandade får enkel access till all uppdaterad information. Tomas Hallén på Akademiska Hus AB, förklarar; "Vi valde byggnet.com eftersom våra dokumenthanteringsbehov då kunde uppfyllas med ett standardiserat system, utvecklat för bygg- och fastighetsbranschen och färdigt att använda utan ytterligare anpassning." byggnet.com är en renodlad Internettjänst med flera tusen användare och Akademiska Hus behöver inte göra några som helst investeringar i inköp eller installationer av programvaror. Tjänsterna i byggnet.com används med en vanlig webbläsare. Om Akademiska Hus Akademiska Hus, som är en av Sveriges största fastighetsägare och byggherrar, förvaltar huvuddelen av de lokaler som används av Sveriges universitet och högskolor. Akademiska Hus bygger och tillhandahåller ändamålsenliga lokaler och service för den akademiska sfären i Sverige. Företaget är rikstäckande och genomför omfattande ny- och ombyggnationer i sitt bestånd vilket för närvarande har en bruttoarea om närmare 4 miljoner 2 m . Om byggnet.com byggnet.com är Sveriges och Nordens ledande Internetbaserade verktyg för samtliga inom bygg- och fastighetsbranschen. Byggprojekt är mycket informationsintensiva med många inblandade, både intern personal och externa personer. byggnet.com gör projekten överskådliga med total kontroll över inblandade aktörer, vem som gjort vad, vilka handlingar som är de senaste, vilka ändringar som är gjorda mm. Populariteten växer snabbt - under sista kvartalet 2000 ökade antal projekt i byggnet.com med hela 70 procent. Systemet är helt skapat för svenska byggnormer - av byggfolk, för byggfolk. För mer information kontakta: Byggnet Sverige AB Ken Månsson Marknadschef Box 111 11 161 11 Bromma 08 - 50 60 72 43 070 - 993 72 43 ken.mansson@byggnet.com www.byggnet.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00530/bit0002.pdf

Dokument & länkar