2018 - ökad passagerarvolym för Eckerö Linjen

Antalet gäster som reste med Eckerö Linjen under 2018 var 968.290, vilket är en ökning på 3,3 procent från 2017 då gästantalet var 937.664 gäster. Totala antalet fordon ökade med 3 procent. En stor procentuell ökning stod fordonstypen motorcyklar för, som ökade med 4 procent jämfört med året innan. Under 2018 gjordes ingen dockning av M/S Eckerö, utan fartyget trafikerade som normalt. 

Året avslutades med rekordvolymer för både november och december månad. I november reste 68.319 gäster med M/S Eckerö, vilket är en kraftig ökning från november året innan då antalet var 63.534. I december var gästantalet 68.770 i jämförelse med 64.073 gäster under samma månad föregående år.

– Att få avsluta året med månadsrekord vad gäller antal gäster ombord, både i november och december, är väldigt roligt. Extra roligt eftersom vi även hade månadsrekord i november och december 2017 och nu slog de rekorden med råge 2018, berättar Maria Hellman-Aarnio, Marknadsdirektör på Eckerö Linjen.

För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Karlsson
VD, Eckerö Linjen
Telefon: +358 (0)40 535 1017
E-post: tomas.karlsson@eckerolinjen.se

Maria Hellman-Aarnio
Marknadsdirektör, Eckerö Linjen
Telefon: +358 (0)40 579 5762
E-post: maria.hellman-aarnio@eckerolinjen.se

Eckerö Linjen trafikerar den kortaste vägen över Ålands hav, båtresan tar endast 2 timmar per väg. Förutom kryssningsverksamheten med fartyget M/S Eckerö är Eckerö Linjen en stor arrangör av turistiska resepaket från Sverige till Åland för både privatpersoner och grupper och man förmedlar de flesta hotell, gästhem och cirka 350 stugor på Åland. Eckerö Linjen har idag ca 230 anställda och årsomsättningen uppgår till cirka 640 miljoner kronor. Eckerö Linjen är en del av Eckerökoncernen, som bedriver verksamhet inom sjöfart och turism. I koncernen ingår även Birka Cruises, Eckerö Shipping, Eckerö Line och Williams Buss.

Taggar:

Om oss

Eckerö Linjen trafikerar den kortaste vägen över Ålands hav, båtresan tar endast två timmar per väg. Förutom kryssningsverksamheten med fartyget M/S Eckerö är Eckerö Linjen en stor arrangör av turistiska resepaket från Sverige till Åland för både privatpersoner och grupper och man förmedlar de flesta hotell, gästhem och cirka 350 stugor på Åland. Eckerö Linjen har idag ca 230 anställda och årsomsättningen uppgår till cirka 630 miljoner kronor. Eckerö Linjen är en del av Eckerökoncernen, som bedriver verksamhet inom sjöfart och turism. I koncernen ingår även Birka Cruises, Eckerö Shipping, Eckerö Line och Williams Buss.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Att få avsluta året med månadsrekord vad gäller antal gäster ombord, både i november och december, är väldigt roligt. Extra roligt eftersom vi även hade månadsrekord i november och december 2017 och nu slog de rekorden med råge 2018
Maria Hellman-Aarnio, Marknadsdirektör, Eckerö Linjen