Eckerö Linjen miljon-investerar i egna hamnar för framtida fartyg

I april 2017 godkände ÅMHM, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Eckerö Linjens anhållan om att få fördjupa hamnen i Eckerö, Berghamn, dit rederiets fartyg anlöper. Det handlar om cirka 6 000 kubikmeter berg som ska sprängas och cirka 5 000 kubikmeter muddermassor som skall flyttas upp till piren utanför hamnen. Hamnbassängens djup är idag 6,5 meter och skall ner till ett djup på 8,5 meter. Hela projektet beräknas pågå i två år och arbetet kommer att utföras av Eriksson Bygg Ab. 

- Orsaken till att arbetet pågår under så lång tid är dels att vi endast får utföra muddringsarbetet under perioden 1 september – 15 april och dels att hela arbetet skall ske samtidigt som trafiken pågår, förklarar trafikdirektör Stefan Granskog.

När man har arbetet klart i Berghamn kommer man även att göra förstärkningar och anpassningar i kajen i Grisslehamn, men när det arbetet påbörjas är ännu inte fastställt.

- Den totala investeringen i våra hamnar landar på drygt 95 miljoner kronor, där merparten investeras i Berghamn. Det här är ett bevis på att både vi och våra ägare starkt tror på en fortsatt trafik mellan Eckerö och Grisslehamn, säger VD Tomas Karlsson.

- Det finns ingen fastställd tidpunkt för ett nytt fartyg. Som tidigare informerats är det dock mycket troligt att nästa fartyg som Rederi Ab Eckerö köper är ett fartyg som är större än nuvarande M/S Eckerö och anpassat för vår trafik mellan Eckerö och Grisslehamn. Om det sedan handlar om ett nytt fartyg, eller ett bättre begagnat, är för tidigt att säga. Men när den dagen kommer så skall vi ha våra hamnar anpassade för det nya fartyget, tillägger Karlsson. 

För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Karlsson, VD Eckerö Linjen Ab
Telefonnummer: +358 (0)40 535 1017 
E-post: tomas.karlsson@eckerolinjen.se

Om Eckerö Linjen Ab

Eckerö Linjen trafikerar den kortaste vägen över Ålands hav, båtresan tar endast 2 timmar per väg. Förutom kryssningsverksamheten med fartyget M/S Eckerö är Eckerö Linjen en stor arrangör av turistiska resepaket från Sverige till Åland för både privatpersoner och grupper och man förmedlar de flesta hotell, gästhem och cirka 350 stugor på Åland. Eckerö Linjen har idag ca 230 anställda och årsomsättningen uppgår till cirka 654 miljoner kronor. Eckerö Linjen är en del av Eckerökoncernen, som bedriver verksamhet inom sjöfart och turism. I koncernen ingår även Birka Cruises, Eckerö Shipping, Eckerö Line och Williams Buss.

Om oss

Eckerö Linjen trafikerar den kortaste vägen över Ålands hav, båtresan tar endast två timmar per väg. Förutom kryssningsverksamheten med fartyget M/S Eckerö är Eckerö Linjen en stor arrangör av turistiska resepaket från Sverige till Åland för både privatpersoner och grupper och man förmedlar de flesta hotell, gästhem och cirka 350 stugor på Åland. Eckerö Linjen har idag ca 230 anställda och årsomsättningen uppgår till cirka 630 miljoner kronor. Eckerö Linjen är en del av Eckerökoncernen, som bedriver verksamhet inom sjöfart och turism. I koncernen ingår även Birka Cruises, Eckerö Shipping, Eckerö Line och Williams Buss.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det finns ingen fastställd tidpunkt för ett nytt fartyg. Som tidigare informerats är det dock mycket troligt att nästa fartyg som Rederi Ab Eckerö köper är ett fartyg som är större än nuvarande M/S Eckerö och anpassat för vår trafik mellan Eckerö och Grisslehamn. Om det sedan handlar om ett nytt fartyg, eller ett bättre begagnat, är för tidigt att säga. men när den dagen kommer så skall vi ha våra hamnar anpassade för det nya fartyget.
Tomas Karlsson, VD Eckerö Linjen Ab