Analysguiden: Installationer går starkt

Ecoclimes försäljning utvecklas som planerat och speciellt bra går det för Inomhusklimat. Per årsskiftet 2018/19 låg koncernen på cirka 80 miljoner kronor i årliga intäkter och med siktet inställt mot 15 procent EBITDA-marginal. Försäljningsansträngningarna inom cirkulära energisystem mot fastighetsägarna kommer att öka i år.

Ecoclime säljer egna energiprodukter och system för komfort­värme och komfortkyla främst riktad mot fastighets­ägare och kommuner. Intresset är stort för energiåtervinning. Den nya förvärvsstrategin har gett fart åt Ecoclime-koncernen, där dotterbolaget Flexibel Luftbehandling som tillkom i juni 2017 står för drygt hälften av koncernens omsättning proforma. Eococlime-koncernen omsättning ökade till cirka 80 miljoner kronor i årstakt vid slutet av 2018, varav dock cirka 10 miljoner kronor är aktiverade kostnader.

Ecoclime säljer klimatsystem i innertak som erbjuder såväl komfortkyla som komfort­värme för kommersiella fastigheter. Installationstart av 15 000 kvadratmeter klimattaktak är planerad under 2019. Vidare marknadsför och säljer bolaget Cirkulära Energisystem för återvinning, lagring och distribution av komfortvärme i alla typer av fastigheter. Ett tredje område är automation, det vill säga bolag som säljer tjänster och utrustning för optimering och styrning av energianläggningar i och mellan grupper av fastigheter.

Affärsområdena Inomhusklimat med Flexibel Luftbehandling ligger nu på omkring 15 procent rörelsemarginal vid sina installationer, vilket är i  nivå med de större konkurrenterna som till exempel Swegon.

Vi justerar ned våra intäkts- och resultatprognoser något för 2019 och 2020, men behåller ändå vårt huvudscenario där bolaget når upp mot 15 procent rörelse­marginal mellan år 2019 och 2020. Vår motiverade riktkurs blir 8,7 kronor i Bas-scenariot, som varierar från 5,5 kronor i Bear-scenariot till 11,7 kronor i Bull-scenariot.  

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.Läs mer här.

Om oss

Ecoclime Comfort Ceilings AB utvecklar, tillverkar, installerar och säljer produkter och tjänster som erbjuder hyresgäster och boende i olika typer av fastighetslokaler och boenden, en bättre inomhuskomfort.

Prenumerera