Analysguiden: Ökat säljfokus efter stororder

Report this content

Ecoclimes intäkter under kv1/2019 blev aningen lägre än vår prognos. Men bolaget ligger på 90 miljoner kronor intäkter i årstakt och kan nå 100 miljoner kronor om etapp 3 av serverhallsprojektet (tidigare stororder) tidigareläggs. Bolaget har ökat sitt säljfokus och på det här området riktar sig fokus nu även utanför Sverige.

Ecoclime säljer egna energiprodukter och system för komfort­värme och komfortkyla främst riktad mot fastighets­ägare och kommuner. Intresset är stort för energiåtervinning. Den nya förvärvsstrategin har gett fart åt Ecoclime-koncernen, där dotterbolaget Flexibel Luftbehandling som tillkom i juni 2017 står för drygt hälften av koncernens omsättning proforma. Eococlime-koncernen omsättning ökade till cirka 80 miljoner kronor i årstakt vid slutet av 2018, varav cirka 10 miljoner kronor är aktiverade kostnader. Under 2019 bör vi se en ökning mot nivån 90 miljoner kronor, där SDC Automation bidrar med sina automatiserings-projekt mot serverhallar. Koncernens orderstock låg per 31 mars 2019 omkring 70 miljoner kronor.

Ecoclime säljer klimatsystem i innertak som erbjuder såväl komfortkyla som komfort­värme för kommersiella fastigheter. Installationstart av 15 000 kvadratmeter klimattaktak är planerad under 2019. Vidare marknadsför och säljer bolaget Cirkulära Energisystem för återvinning, lagring och distribution av komfortvärme i alla typer av fastigheter. Det tredje området är automation, det vill säga bolag som säljer tjänster och utrustning för optimering och styrning av energianläggningar i och mellan grupper av fastigheter.

Ledningen siktar på att flytta aktien till First North Premier i höst och då gå över till IFRS-redovisning. Det kommer att innebära lägre avskrivningar av goodwill och därmed högre redovisad vinst per aktie. Vi behåller i stort sett våra tidigare prognoser på intäktssidan för 2019 och 2020, men justerar ned rörelseresultat-estimaten då bland annat personalkostnader har ökat. Vår motiverade riktkurs blir 8,6 kronor i Bas-scenariot (tidigare 8,7), som varierar från 5,3 kronor i Bear-scenariot (tidigare 5,5) till 12,4 kronor i Bull-scenariot (tidigare 11,7).  

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Prenumerera