Analysguiden: Rabattvärderad klimatvinnare

Report this content

Ecoclime ökade omsättningen med 74 procent under det tredje kvartalet. Vi justerar upp våra prognoser för kommande år med höjd riktkurs som följd. 

Ökad organisk tillväxt – potential till nya förvärv

Ecoclime ökade omsättningen med 74 procent under tredje kvartalet till 27,0 miljoner (15,5). Den organiska tillväxten var 6 procent, en ökning från 3 procent under andra kvartalet. Kassaflödet har förbättrats kraftigt i år, vilket i kombination med en riktad emission på 40 miljoner gör att Ecoclime går in 2021 med goda förutsättningar att accelerera tillväxten i en post-pandemi-värld. Nettokassan på nästan 50 miljoner ger utrymme till såväl investeringar i organisk tillväxt som något förvärv. Fortsätter Ecoclime att förvärva till låga multiplar (<0,5 gånger omsättningen för både SDC och Flexibel Luftbehandling) kan bolaget nå vår omsättningsprognos för 2021 enbart via förvärv.

Imponerande utveckling inom SDC

Fastighetsautomationsbolaget SDC levererade 12 procents organisk tillväxt under kvartalet och lyfte ebitda-marginalen under januariseptember till 14 procent (10) – inte långt ifrån Ecoclimes mål vid 15 procent. I slutet av oktober tog bolaget hem order på över 30 miljoner kronor, dels 10 miljoner från det globala webbtjänstföretaget vars serverhallar SDC tidigare genomfört stora leveranser till, dels över 20 miljoner från en grupp välkända fastighets- och byggbolag såsom Peab, MVB, Serneke och Fabege. Vi ser mycket positivt på att SDC alltmer lyckas bredda affären och bli mindre beroende av storkunden.

Värderingen alltjämt attraktiv – något höjd riktkurs

Efter halvårsrapporten justerade vi upp vår riktkurs till 12,50 kronor – en nivå aktien nådde i mitten av september. Aktien har därefter tappat mark och är nu tillbaka vid dryga 10 kronor. Vår bild är att Ecoclime sannolikt går mot ett starkt 2021 med accelererande organisk tillväxt och nya förvärv. Vi justerar upp våra omsättningsoch lönsamhetsprognoser något samt höjer riktkursen till 13,50 kronor (12,50). På en aktiemarknad som för närvarande premierar tillväxtbolag och bolag med tydlig miljöprofil framstår värderingen av Ecoclime vid ev/sales 1,5 2021p som förvånansvärt försiktig. Aktien framstår alltjämt som en högintressant långsiktig investering.
Läs analysen här: (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-ecoclime-rabattvarderad-klimatvinnare)

Prenumerera