Analysguiden: Stor värderingsrabatt på klimatteknikbolaget

Report this content

Ecoclime ökade omsättningen med hela 119 procent under första kvartalet samtidigt som rörelsemarginalen på ebita-nivå ökade till 5,8% (-0,3%).

Kraftig tillväxt under Q1 – SDC imponerar igen

Ecoclime ökade omsättningen med hela 119 procent under första kvartalet samtidigt som rörelsemarginalen på ebita-nivå ökade till 5,8% (-0,3%). Förvärvade H-Gruppen som konsoliderades vid års- skiftet var huvudförklaringen till omsättningslyftet, men noterbart är att dotterbolaget SDC Automation fortsatte sin fina tillväxtresa med hela 68 procents organisk tillväxt under kvartalet.

Permitteringar p.g.a. covid-19

Covid-19 hade ingen stor påverkan på det första kvartalet, men kommer att påverka Ecoclime från och med andra kvartalet. I kärn- verksamheten har bolaget pausat merparten av utvecklingsarbetet och genomfört 60-procentiga permitteringar. Risken i Ecoclime ligger i en relativt skral kassa, 9,4 miljoner kronor vid utgången av första kvartalet, och en fortsatt olönsam affär, justerat för aktiverade utvecklingskostnader. Utöver kassan har bolaget även tillgängliga checkkrediter på 4,1 miljoner. I ett worst case-scenario kan ytter- ligare kapitalbehov inte uteslutas även om kassaflödet under första kvartalet vände upp och var positivt.

Låg värdering på attraktiv miljöteknik

Ecoclime framstår som helt missuppfattat på marknaden. Vår konservativa summan-av-delarna-beräkning visar att bara dotter- bolaget SDC kan svara upp mot nästan hela Ecoclimes företagsvärde (EV). Till det ska sedan adderas en lönsam installationsaffär med en omsättning kring 110 miljoner samt den gamla olönsamma kärnan i Ecoclime med högintressanta tillväxtutsikter på sikt. Givet osäker- heten kring negativa effekter från covid-19 sätter vi riktkursen till 8 kronor, motsvarande ev/sales ~1,5 2020p. Men håller bolagets fina tillväxttrend i sig talar mycket för att det finns stor potential i aktien på sikt.

 

Läs hela analysen här: 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-ecoclime-stor-varderingsrabatt-pa-klimatteknikbolaget

Prenumerera