• news.cision.com/
  • Ecoclime/
  • Celsium Group har tecknat 1,2 miljoner A-aktier i den riktade nyemissionen i Ecoclime.

Celsium Group har tecknat 1,2 miljoner A-aktier i den riktade nyemissionen i Ecoclime.

Report this content

Ecoclime beslutade i januari att senarelägga den beslutade och kommunicerade riktade nyemissionen av 1,2 miljoner A-aktier till bolagets huvudägare Celsium Group. Den riktade nyemissionen som ska tillföra 8,16 miljoner kronor har tecknats den 28 mars.

Styrelsen har i enlighet med stämmobeslutet beslutat att förlänga tiden för betalning av tecknade aktier i den riktade nyemissionen till och med den 30 april 2019. Vid beslutet i Ecoclimes styrelse deltog inte styrelseledamoten, huvudägaren och vd i Ecoclime tillika huvudägaren i Celsium Group, Lennart Olofsson.

Kontakt: Lennart Olofsson, lennart.olofsson@ecoclime.se, 070-537 16 42.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019. 

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Ecoclime Group AB är ett ledande svenskt miljöteknikföretag som levererar lösningar för inomhusklimat, cirkulär energi och fastighetsautomation. De patenterade lösningarna bidrar till ökat välmående med världens stabilaste inomhusklimat samt minskad klimatpåverkan med återvinning, lagring och distribution av förnybar termisk energi. Systemen för automation hjälper kunderna att optimera alla delsystem i fastigheten. Företaget har huvudkontor i Umeå, tillverkning i Vilhelmina, sälj- och projektkontor i Stockholm och Arvika. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar