Ecoclime-bolag vinner styruppdrag i Scandinavian Life Science Center.

Report this content

Ecoclimes dotterbolag SDC Automation har fått uppdraget att implementera sitt system för fastighetsautomation i en av två fastigheter i Scandinavian Life Science Center. Beställare är MVB med Vitartes som byggherre. Den första etappordern utgör 3 MSEK. Kommande etapper under 2019 och 2020 uppskattas till ytterligare 10 MSEK i ordervärde.

Scandinavian Life Science Center ligger i den framväxande innerstadsdelen Hagastaden, mitt emot Nya Karolinska Solna (NKS). Byggprojektet innefattar fastigheterna Kv. Patienten och Kv. Princeton om ca 50.000 kvm. SDC Automation kommer att ansvara för fastighetsautomation av Fastigheten Kv. Princeton, med moderna lokaler för vård, forskning, utbildning och näringsliv. Den aktuella ordern innefattar den första etappen med överordnad styrning av fastigheten. Under följande etapper ska automationen hyresgästanpassas, med bland annat rumsstyrning, kontroll och uppföljning av drift och energiprestanda.

”Skallkraven i automationsprojektet var mycket specifika. Vi ser det här som ytterligare ett bevis för att SDCs plattform för fastighetsautomation klarar av att integrera många komplexa undersystem för en total styrning och energioptimering av lokalerna. Att SDC Automation vinner den här upphandlingen är ett logiskt nästa steg efter de projekt vi framgångsrikt bedrivit under de senaste åren.”

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2019. 

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Ecoclime Group AB är en investeringsplattform för klimatsmarta teknologier, system- och affärslösningar. Bolagen i gruppen skapar och utvecklar innovationer samt driver projekt för ett mer hälsosamt inomhusklimat, lägre energikonsumtion och växthusgasutsläpp i fastigheter och industriprocesser. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar