Ecoclime etablerar sig i Finland via avtal med Stravent OY

Report this content

Ecoclime inleder nu även exportverksamhet inom affärsområdet Inomhusklimat. Idag tecknades ett samarbetsavtal med Stravent OY avseende försäljning av Ecoclimes Inomhusklimatprodukter i Finland och Estland. Stravent kompletterar därmed sin produktportfölj med Ecoclimes smarta och energieffektiva ventilationslösningar.

I Sverige har Ecoclime sedan 2013 sålt, och via en rad installationer visat, att det går att skapa avsevärt bättre inomhusklimat i kommersiella fastigheter. Hyresgäster kan nå ökad produktivitet och välmående tack vare ett helt dragfritt och ljudlöst klimat med stabil temperatur. Samtidigt ger det fastighetsägare lägre kostnader för lokalanpassning och drift. Ecoclimes lösning medger även unika möjligheter till behovsstyrning av luft- och energitillförsel. Genom Stravent kommer nu den här lösningen att erbjudas den finska och estniska marknaden.
 
Stravent Oy har en tydlig passion för bättre inomhusklimat. Sedan starten 1984 har de hjälpt kunder runt om i Europa till mer komfortabla, hållbara och energieffektiva lösningar. Bolaget har byggt sin starka position och framgång på hög kompetens, lokal närvaro och miljösmarta produkter. 
 
”Det här avtalet är första steget för våra inomhusklimatprodukter på den internationella marknaden. Stravent är en naturlig partner för oss med sin breda kompetens och starka position på den finska marknaden. Vi ser fram mot att tillsammans kunna möta den ökade efterfrågan på ett bättre inomhusklimat som vi ser kommer nu när samhället och arbetsplatserna öppnar upp igen efter pandemin.” säger Stefan Bolöv, affärsområdeschef Inomhusklimat.

 

För ytterligare information, kontakta:

Lennart Olofsson, VD Ecoclime
lennart.olofsson@ecoclime.se
telefon: 070-537 16 42

Timo Karkulahti, Stravent Oy
Piispantilankuja 4
02240 Espoo
Tel. +358 400 601274
www.stravent.fi

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Media

Media