Ecoclime går in som huvudpartner i Umeå BSKTs hållbarhetssatsning Green Partner

Report this content

Ecoclime är ett cleantechföretag som erbjuder klimatsmarta energilösningar för fastighetsbranschen. Företaget har sitt huvudkontor i Umeå och vill vara en aktiv del av kommunens utveckling inom hållbarhetsområdet, både avseende miljö och socialt arbete. Ecoclime har valt att stötta ligalaget Umeå BSKT både för dess strävan att etablera Umeå som huvudstad för elitbasket i Norrland och för deras ambitiösa hållbarhetsarbete.

Umeå BSKT har tagit en unik position kopplat till hållbarhet både via sociala och miljömässiga projekt och aktiviteter. Det som skiljer klubben från andra föreningar är engagemanget för hållbarhet. Det sker via affärsmässiga projekt, miljöcertifiering som första elitförening i Sverige samt projekt inom socialt ansvarstagande. I det sistnämnda utbildas alla elitspelare och gör volontärinsatser kopplat till Frivilligcentralen samt som skolvärdar på Dragonskolan i Umeå

”Vår vilja att bli ett bättre basketlag och förbättra samhället går hand i hand med att utveckla elitspelarna till förebilder för ungdomar. Det känns oerhört bra att få en huvudpartner för vårt miljö- och klimatarbete. Det är också ett erkännande att Umeå BSKTs hållbarhetsarbete med elitspelarna som förebilder är på rätt väg”, säger Michael Jalmby, ordförande i Umeå BSKT.

”Eftersom Ecoclime och Umeå BSKT delar värderingar kring både socialt och miljömässigt hållbarhetsarbete, känns det naturligt att uppmärksamma och stödja det fina arbete som bedrivs av Umeå BSKT”, säger Lennart Olofsson, vd på Ecoclime.  

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Ecoclime Group AB är en investeringsplattform för klimatsmarta teknologier, system- och affärslösningar. Bolagen i gruppen skapar och utvecklar innovationer samt driver projekt för ett mer hälsosamt inomhusklimat, lägre energikonsumtion och växthusgasutsläpp i fastigheter och industriprocesser. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Taggar:

Dokument & länkar