Ecoclime Group (publ) publicerar årsredovisningen för 2020

Report this content

Idag, måndagen den 29 mars 2021, publicerar Ecoclime Group sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på bolagets hemsida www.ecoclime.se.

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, vd, telefon 070-537 16 42

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Dokument & länkar