• news.cision.com/
  • Ecoclime/
  • Ecoclime lanserar unikt komfortgarantikoncept för stabil inomhustemperatur, luftkvalitet, ljudlöst och dragfritt i alla väder

Ecoclime lanserar unikt komfortgarantikoncept för stabil inomhustemperatur, luftkvalitet, ljudlöst och dragfritt i alla väder

Report this content

Sommarens medelhavsvärme i Nordeuropa har tydligt avslöjat bristerna i merparten av de klimat- och ventilationssystem som är installerade i fastigheter. Fastighetsägare som däremot installerat Ecoclimes komfortsystem har kunnat njuta av semestern utan klagomål samtidigt som hyresgästerna har njutit av ett behagligt inomhusklimat med full produktivitet i lokalerna, trots den extrema utomhusvärmen.

Ecoclimes nya och unika komfortgarantikoncept innebär att fastighetsägare/hyresgäster betalar en fast månadshyra. För det får man installation av Ecoclimes komfortsystemen, en garanterad komfort avseende temperatur, luftkvalitet, drag, oljud mm. Ett system som optimerar och styr klimatet och luftkvalitén inomhus för människorna oavsett utomhusväder och verksamhet i lokalerna. 

”Vi har nu 5 års erfarenhet av våra unika systeminstallationer i över 50000 kvm lokaler av olika slag och kan därför med självförtroende lansera det här konceptet. Vi är först på marknaden att erbjuda fastighetsägare och hyresgäster komfortgarantiavtal. Man får den specificerade komfort man betalar för”, säger Lennart Olofsson VD i Ecoclime. ”Vi garanterar att temperaturen håller sig inom ett intervall av ± 1,5 grader året om i alla lokaler, oavsett om det är -40 eller +40 grader utomhus, till en totalkostnad för fastighetsägare och hyresgäster som är avsevärt lägre än konkurrenterna, som inte lämnar några komfortgarantier eller erbjuder hyresavtal. Därtill kan vi även optimera energinyttjandet och dokumentera komforten i realtid, via vår digitala plattform Ecoclime Optima”.

Verksamheten som följer av konceptet ger ett EBITA-resultat över 20% och möjliggör en fördubbling av omsättning och resultat inom affärsområdet inomhuskomfort kommande år. 

Mer detaljer om garantiavtalen, lönsamheten och funktionaliteten kommer att presenteras separat under augusti, bland annat vid ABG Sundal & Colliers energy efficientevent för fastighetsinvesterare den 30 augusti, då komfortgarantikonceptet presenteras mer i detalj emot fastighets- och cleantechinvesterare.

Denna information är sådan information som Ecoclime Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2:a augusti 2018.

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Ecoclime Group erbjuder mer hållbar, lönsam inomhuskomfort, komfortenergi och fastighetsautomation. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad, ackumulerad och distribuerad energi samt digitaliserade integrerade klimatsmarta IoT-, energi- och komfortlösningar, för energieffektivisering i fastigheter, processer och vårt välmående inomhus

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är först på marknaden att erbjuda fastighetsägare och hyresgäster komfortgarantiavtal. Man får den specificerade komfort man betalar för
Lennart Olofsson