Ecoclime nu positionerat för EU:s Green Deal via strategiska partnerskap

Report this content

Ecoclime har successivt positionerat sig för Tysklandsmarknaden och även den Green Deal som EU kommissionen kommunicerade föregående vecka. Framförallt för att möta de utmaningar som den europeiska energi-, fastighets- och industrimarknaden står inför och de möjligheter dessa skapar för Ecoclimes olika affärs- och systemlösningar. På kort tid har Bolaget inlett förhandlingar och tecknat avtal med fyra olika Europeiska aktörer som ska medverka vid etableringen av de cirkulära energilösningarna i Europa med kortsiktig prioritet för Evertherm SEW systemen som instegsprodukt, riktade till fastighetsägare.

Under tisdagen föregående vecka rapporterade Ecoclime att Bolaget tecknat ett agentavtal med CVC Revenue Solutions. Övriga partners är Veritas Properties, Millton samt PWC. Alla med olika roller i det utvidgade strategi- och etableringsarbetet i olika marknadsregioner.

EU:s Green Deal är inriktad på följande tre viktiga principer för omställningen till ren energi, som ska bidra till att minska växthusgasutsläppen och ge alla i EU en bättre livskvalitet:

 • Säkerställa en säker och billig energiförsörjning i EU.
 • Bygga upp en helt integrerad, sammanlänkad och digitaliserad 
  energimarknad i EU.
 • Prioritera energieffektivitet, förbättra våra byggnaders 
  energiprestanda och utveckla en kraftsektor som främst bygger på 
  förnybara energikällor.

Kommissionens viktigaste mål för att leva upp till principerna är att:

 • bygga sammanlänkade energisystem och bättre integrerade nät till stöd 
  för förnybara energikällor
 • främja innovativ teknik och modern infrastruktur
 • främja energieffektivitet och ekodesign hos produkter
 • minska gassektorns koldioxidutsläpp och främja smart integrering mellan sektorerna
 • ge konsumenterna mer makt och hjälpa EU-länderna att ta itu med 
  energifattigdomen
 • främja EU:s energistandarder och teknik på global nivå
 • ta tillvara den fulla potentialen hos den havsbaserade vindkraften i 
  EU.

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
lennart.olofsson@ecoclime.se
telefon: 070-537 16 42

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera