Ecoclime och Power Heat Piping bildar gemensamt projektsäljbolag

Report this content

Ecoclime Group AB och Power Heat Piping Sweden AB i Malmö har tecknat avtal om ett samarbete i Götaland. Det ska ske via ett gemensamt hälftenägt försäljningsbolag. Bolaget ska arbeta gemensamt med Power Heat Pipings kunder och organisation i Götaland. Företaget ska sälja och etablera bolagens projekt- och produktprogram innefattande Ecoclimes system och komponenter för termisk energiåtervinning, komfortvärme och energikollektorer samt Power Heat Pipings energisystemprodukter och installationer, företrädesvis till energi- och processindustrin samt fastighetsbranschen i regionen.

Magnus Hammarstedt, VD i Power Heat Piping:

”Vi ser många intressanta möjligheter via ett försäljnings- och utvecklingssamarbete. Ecoclimes unika polymerbaserade värmeväxlare för olika förorenade processmiljöer för såväl luftvärme- som vätskevärmeåtervinning är ett exempel. Även våra entreprenad tillverknings- och projekteringsverk-samheter inom energi- och fastighetssektorn har intressanta synergier med Ecoclimes cirkulära energiprogram och komfortvärmeprodukter."

 Lennart Olofsson, VD i Ecoclime:

”Samarbetet med Power Heat Piping betyder att vi kan etablera Ecoclimes systemprodukter i Götaland mer än 1 år tidigare än vår affärsplan. Vi får tillgång till Power Heat Pipings projekterings-, installations- och serviceorganisation i regionen utan att vi behöver göra ett eget resurskrävande förvärv. Det är ännu för tidigt att uttala något om den omfattning samarbetet leder till för Ecoclimes omsättning och resultat de närmaste åren, mer än att Ecoclime ska leverera system och komponenter till försäljningsbolaget, vars resultat sedan delas lika mellan ägarna samt att verksamheten bedöms kunna uppnå den försäljning företaget tidigare kommunicerat i sitt tillväxtscenario."

Denna information är sådan information som Ecoclime Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8:e mars 2018.

Ecoclime Group
Lennart Olofsson, VD
Tel: 070 537 16 42

E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Power Heat Piping Sweden AB
Roger Johansson,SO
Tfn: 073-3313133

Magnus Hammarstedt, VD
Tfn: 040-213401

Ecoclime Group erbjuder kunder hållbarare och lönsammare inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad och ackumulerad termisk energi. För energieffektivisering i fastigheter, vårt välmående inomhus och för det globala klimatet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Samarbetet med Power Heat Piping betyder att vi kan etablera Ecoclimes systemprodukter i Götaland mer än 1 år tidigare än vår affärsplan. Vi får tillgång till Power Heat Pipings projekterings-, installations- och serviceorganisation i regionen utan att vi behöver göra ett eget resurskrävande förvärv. Det är ännu för tidigt att uttala något om den omfattning samarbetet leder till för Ecoclimes omsättning och resultat de närmaste åren, mer än att Ecoclime ska leverera system och komponenter till försäljningsbolaget, vars resultat sedan delas lika mellan ägarna samt att verksamheten bedöms kunna uppnå den försäljning företaget tidigare kommunicerat i sitt tillväxtscenario.
Lennart Olofsson