• news.cision.com/
  • Ecoclime/
  • Ecoclime/SDC vinner 55 MSEK projekt för automation av serverhallar, varav 9 MSEK i första order.

Ecoclime/SDC vinner 55 MSEK projekt för automation av serverhallar, varav 9 MSEK i första order.

Report this content

Ecoclimes dotterbolag SDC Automation har valts som regionansvarig i Norden för BMS (Building Management System), dvs fastighetsautomation, när ett av världens största molntjänst- och e-handelsföretag expanderar. Uppdraget avser tre anläggningar samt serviceansvaret för automationssystemen vid dessa.

Ordern är en utökning av det uppdrag som Ecoclime rapporterade om vid förvärvet av SDC den 17 april 2018 som då omfattade en av anläggningsorterna och 18,5 MSEK under 7 etapper. Det utökade uppdraget omfattar nu alla tre anläggningarna och samtliga etapper. 

Etapp 2 ska genomföras på de tre anläggningarna under de närmaste månaderna och innefattar ett totalt ordervärde om 9 MSEK. Ytterligare etapper genomförs enligt en plan baserad på expansionstakten i marknaden som omfattar totalt 55 MSEK.

Anders Lindman, projektledare och delägare i Ecoclime: 

”Vi har fått det här uppdraget i konkurrens med ett av världens största BMS-företag. Vi tog det första uppdraget 2018 på rekommendation från våra amerikanska leverantörspartners, vars produkter och komponenter vi använder i våra egna plattformar. Den aktuella kunden ställer extremt höga krav på sina BMS-system för klimatstyrningen av serverhallarna. Regionansvaret i detta uppdrag är det slutliga beviset för att vi erbjuder de smartaste lösningarna för fastighetsautomation, med teknik som hävdar sig väl i konkurrensen med jättarna i BMS-branschen. Med detta projekt i ryggen, och som dotterbolag till Ecoclime med sina innovativa och klimatsmarta lösningar, har vi uppnått det första målet för etablering av SDC på denna marknad. En automations- och energieffektiviseringsmarknad i mycket snabb tillväxt - globalt.”

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2019. 

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Ecoclime Group AB är ett ledande svenskt miljöteknikföretag som levererar lösningar för inomhusklimat, cirkulär energi och fastighetsautomation. Koncernen bidrar till en hållbar framtid genom att minska kundernas behov av köpt och tillförd energi i sina fastigheter. De patenterade lösningarna bidrar till återvinning, lagring och distribution av förnybar termisk energi samt till ökat välmående med världens stabilaste inomhusklimat. Företaget har huvudkontor i Umeå, tillverkning i Vilhelmina, sälj- och projektkontor i Stockholm och Arvika. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi har fått det här uppdraget i konkurrens med ett av världens största BMS-företag. Vi tog det första uppdraget 2018 på rekommendation från våra amerikanska leverantörspartners, vars produkter och komponenter vi använder i våra egna plattformar. Den aktuella kunden ställer extremt höga krav på sina BMS-system för klimatstyrningen av serverhallarna. Regionansvaret i detta uppdrag är det slutliga beviset för att vi erbjuder de smartaste lösningarna för fastighetsautomation, med teknik som hävdar sig väl i konkurrensen med jättarna i BMS-branschen. Med detta projekt i ryggen, och som dotterbolag till Ecoclime med sina innovativa och klimatsmarta lösningar, har vi uppnått det första målet för etablering av SDC på denna marknad. En automations- och energieffektiviseringsmarknad i mycket snabb tillväxt - globalt.
Anders Lindman