Ecoclime startar TeamWessman tillsammans med specialister inom geoenergi

Report this content

Ecoclime och ett erfaret team av geoenergi- och bergborrspecialister, har under morgonen tecknat ett aktieägaravtal i ett gemensamt ägt bolag (Ecoclime 90,1%, Gobero och Wessman 9.9%). TeamWessman ska främst fokusera på ett unikt cirkulärt energikoncept innefattande geoenergi och spillenergiåtervinning, innefattande den molntjänst som Ecoclimes dotterbolag Ecocloud Automation kommunicerade den 23 september.

Bolagets affärsmål från start på rullande årsbasis utgör 20 MSEK i omsättning med en budget 2022 om 25 MSEK med en resultatnivå före avskrivningar och finansiella kostnader, EBITDA om 8% år 1. Därefter ska verksamheten accelerera med högre omsättning och marginaler de kommande åren.  Ecoclime investerar totalt 7 MSEK vid etableringen varav 3,5 MSEK i rörelsekapital med målet att Ecolimes investering skall vara återbetald inom 2 år. Ecoclime förvärvar successivt fr o m 2023 under 5 år framåt, samtliga aktier i bolaget genom aktiebyten till B-aktier i Ecoclime. 

Marcus Sandlund affärsområdeschef cirkulär energi och viceVD i Ecoclime:
”Vi gör nu det vi gjorde i SDC Automation, där vi först samarbetade några år för att sedan konstatera att vi kan skapa något större tillsammans. Här ser vi en avsevärt snabbare organisk tillväxtpotential de kommande åren givet de megatrender som driver branschen. Det blir lättare att expandera inom detta marknadssegment då vi har starka marknadskrafter och regulatoriska krav som kräver en mer hållbar energiförsörjning av fastigheter. Än så länge har marknaden i Sverige nått 15% av sin potential som idag levererar 19 TWh energi till ett marknadsvärde om cirka 15 000 MSEK. I detta partnerskap bidrar vi med vår kompetens, vår finansiella stabilitet, vår starka försäljningsorganisation och integration med våra kärnprodukter - vilket kommer öka attraktiviteten och skapa mer- och korsförsäljning mellan våra affärsområden.” 

Göran Beronius VD i det nya bolaget och Pelle Wessman två av nyckelpersonerna om partnerskapet:
”Som leverantörer av bergvärmeprojekt sedan mer än 20 år har vi haft möjligheten att följa Ecoclimes utveckling senaste åren. Där vi även har deltagit i utvecklingen av molntjänsten. Vi satsar även 1,4 MSEK av egna pengar för att etablera verksamheten och skapa värden för oss som delägare. Det gör vi dels genom att vi tar aktier i Ecoclime i utbyte vid vår successiva försäljning av vår andel i verksamheten under dess planerade tillväxt och dels genom att vi nu förvärvar 100 000 st aktieoptioner i Ecoclime Group AB”

Läs mer om TeamWessman här.
 

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
lennart.olofsson@ecoclime.se
Tfn: 070-537 16 42

Marcus Sandlund, Vice VD
marcus.sandlund@ecoclime.se
Tfn: 070-088 73 75

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Media

Media