Ecoclime träffar agentavtal avseende Evertherm SEW i Tyskland

Report this content

Efter ett halvårs samarbete har Ecoclime Group idag tecknat ett agentavtal med CVC Revenue Solutions om försäljning av Evertherms SEW-system i Tyskland, vilket ska ske målbaserat på provisionsbasis. Avsikten är att CVC ska etablera Evertherms systemförsäljning särskilt riktad till den tyska bostadsmarknaden med försäljningsstart omgående. Visst försäljningsarbete har inletts redan före avtalets tecknande, varför förberedelser pågår för enstaka systemleveranser under hösten med målet att under 2022 sälja ett 10-tal Evertherm-systemprojekt företrädesvis till de största fastighetsägarna i Tyskland.

CVC är sedan många år ett väletablerat familjeföretag som medverkat vid etablering och uppskalning av flera SME och större internationella företags verksamheter i Tyskland. Framförallt med avseende på komplex försäljning av produkter, system och servicetjänster. Totalt har CVC genomfört mer än 500 st partnerprojekt på den europeiska marknaden.

Som följd av avtalet intensifieras aktiviteterna i Tyskland, där CVC ska företräda Ecoclime på plats med etablering av försäljning och vissa partnerskap avseende projekt- och serviceverksamhet.

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
lennart.olofsson@ecoclime.se
Tfn: 070-537 16 42

Marcus Sandlund, Vice VD
marcus.sandlund@ecoclime.se
Tfn: 070-088 73 75

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera