Ecoclimes bokslut 2017 -  överträffade målen på alla områden

Report this content

Nettoomsättningen steg till 31 260 (3 297) TSEK och rörelseresultatet till 8 857 (27) TSEK som ger en EBIT-marginal om 28 (0.01) procent. Det är 17 % högre än bolagets uppsatta rörelsemarginalmål i tillväxtscenariot (11 %) och 56 % över omsättningsmålet för året om 20 MSEK.

Lennart Olofsson VD i Ecoclime: ”Under 2017 har ett starkt operativt kassaflöde, ett bra förvärv, god likviditet och lanseringen av Cirkulära energisystem, samt en framgångsrik emissionsrunda under sista kvartalet, lagt grunden för den starka balansräkning med ett eget kapital om 69 MSEK som möjliggör det fortsatta genomförandet av Ecoclimes tillväxtstrategi, som styrelsen beslutade om i februari 2017. Efter en svagare inledning första kvartalet, har resten av året överträffat förväntningarna på alla områden. Med de nya affärsområdena Inomhuskomfort och Cirkulär Energi siktar vi nu in oss på att ta nästa steg i vårt accelererade tillväxtscenario”.

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Ecoclime Group erbjuder kunder hållbarare och lönsammare inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad och ackumulerad termisk energi. För energieffektivisering i fastigheter, vårt välmående inomhus och för det globala klimatet.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Under 2017 har ett starkt operativt kassaflöde, ett bra förvärv, god likviditet och lanseringen av Cirkulära energisystem, samt en framgångsrik emissionsrunda under sista kvartalet, lagt grunden för den starka balansräkning med ett eget kapital om 69 MSEK som möjliggör det fortsatta genomförandet av Ecoclimes tillväxtstrategi.
Lennart Olofsson