Framgångsrikt bankprojekt öppnar ROT-strategi för Ecoclime

Ecoclime har via dotterbolaget Flexibel Luftbehandling under våren installerat ett miljonprojekt för inomhuskomfort vid huvudkontoret hos en av Sveriges tre största banker, som även är fastighetsägare. Efter driftsättning av systemet är lovorden från drifttekniker och personal entydiga. Den strama tidplanen, de låga undertaken och kraven på komforten var en utmaning som konkurrerande system inte klarade av. Försommarens värmebölja har gett en snabb bekräftelse på Ecoclimes fördelar. Omdömena från personalen visar entydigt att Ecoclimes komfortsystem levererar den dragfria, rena och temperaturstabila ventilationskomfort inomhus som man utlovat även efter OVK –besiktningen, när det är full aktivitet i lokalerna.

Ecoclimes unika och extremt flexibla teknologi med lätta och stabila komponenter för distribution, styrning och optimering av komfortkyla och komfortvärme, har installerats i befintliga ventilations- och värmesystem och undertak.

Sommarens värmebölja så här långt ökar nu trycket från hyresgäster att installera komfortkyla. ”Det här projektet är ett utomordentligt exempel på Ecoclimes konkurrensfördelar” säger Hans-Åke Karlsson Flexibel Luftbehandling, som projektlett installationen.

För en hyresgäst är en bra inomhusmiljö med ren luft, temperaturstabilitet och dragfri komfortkyla ofta skillnaden mellan att kunna rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Med den hyresgäststrategin är installationer av Ecoclimes komfortkyla betald inom någon enstaka månad även i mångmiljonprojekt. Ecoclime öppnar därmed upp en helt ny strategi för fastighetsbolag inom ROT-sektorn (Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad) som ser bra arbetsmiljö och hög densitet i lokalerna till en lägre investeringskostnad som en konkurrens- och lönsamhetsfördel.

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Ecoclime Group erbjuder mer hållbar, lönsam inomhuskomfort, komfortenergi och fastighetsautomation. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad, ackumulerad och distribuerad energi samt digitaliserade integrerade klimatsmarta IoT-, energi- och komfortlösningar, för energieffektivisering i fastigheter, processer och vårt välmående inomhus

Om oss

Ecoclime Comfort Ceilings AB utvecklar, tillverkar, installerar och säljer produkter och tjänster som erbjuder hyresgäster och boende i olika typer av fastighetslokaler och boenden, en bättre inomhuskomfort.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det här projektet är ett utomordentligt exempel på Ecoclimes konkurrensfördelar
Hans-Åke Karlsson