Marcus Sandlund blir ny vice VD i Ecoclime Group (publ)

Report this content

Ecoclime Group rekryterar Marcus Sandlund, som gjort en snabb karriär i byggbranschen med ansvar som key account manager för miljardprojekt. Han tar nu rollen som vice VD i Ecoclime Group och chef för  affärsområdet Cirkulär energi, där han ska fokusera på den fortsätta etableringen av Evertherm i Sverige och exportsatsningen i Europa. Marcus tillträder senast den 16 juni 2021.

Marcus Sandlund har under de senaste 6 åren arbetat i NCC-koncernen, idag med nationellt affärsansvar som key account manager för rikskunders miljardprojekt och affärsansvarig för tillväxtområdet NCC Skola. Marcus är byggnadsingenjör med examen från KTH inom Byggteknik och Design och startade karriären på ett lokalt ägarlett byggföretag i Norrköping där han sedermera blev vice VD, varpå han efter några år på Skanska headhuntades till NCC, som han nu lämnar för den nya tjänsten på Ecoclime.

Marcus Sandlund: ”Redan första gången jag fick Evertherm-systemen presenterade för mig och kalkylerade det värdeskapande som systemen kan ge fastighetsägare, insåg jag vidden av marknadspotentialen i Evertherm och Ecoclimes affärsområde Cirkulär energi. Det bekräftas även av externa analyser som utförts av bland annat Nordic Energy Audit. Ecoclime och Evertherm startar nu en resa i Sverige och Europa, där jag med min bakgrund och mitt kontaktnät i branschen ser en oerhört stimulerande utmaning att kliva in som vice VD just i det här läget, med allt starkare drivkrafter för våra bolags erbjudanden i den cirkulära energimarknaden. Att lyckas kombinera fastighetsnytta och affärsvärde med en grön och hållbar teknik som är bra för klimatet, är nyckeln till den nödvändiga omställningen”.

”Ecoclime är ett välskött bolag med en tydlig strategi och affärsmetodik för hur framgångarna ska kunna uppnås, såväl i Sverige som internationellt. Det har inte minst bekräftats av den uppmärksamhet bolaget fått från såväl svenska som internationella investerare i samband med den kapitalanskaffning som bolaget genomfört de senaste veckorna, en förstärkning som ligger som grund för den satsning jag nu får ansvaret för”, avslutar Marcus.

Lennart Olofsson, grundare och VD Ecoclime Group: ”Redan när jag träffade Marcus första gången för snart två år sedan såg jag potentialen hos honom som affärsman och ledare. Styrelsen och jag ser med stor tillförsikt fram emot att Marcus ska ta Ecoclimes affärsområde för Cirkulär energi till nästa nivå, i Sverige och Europa, och förverkliga den vision vi har för Evertherm som en central del av Ecoclimes framtid”.

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, vd, telefon 070-537 16 42

Ecoclime AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Media

Media

Dokument & länkar