Miljonorder från Skanska till Ecoclime-bolag

Report this content

Ecoclimes dotterbolag Flexibel Luftbehandling ska utföra ventilations-installationerna vid Skanskas projekt Stockholmsberget i Södertälje. Ordervärdet är 3,5 MSEK.

Ordern är ytterligare ett viktigt resultat i den pågående etableringen och utvecklingen av Ecolimes entreprenadverksamhet i Mälardalsregionen. Särskilt för den fortsatta satsningen på olika samarbeten med Skanska inom Ecoclimes affärsområden Innekomfort och Komfortenergi.

”Vi har fått den här ordern i hård konkurrens på basis av våra tidigare framgångsrika samarbeten med Skanska i flera mindre installationsprojekt. Ordern betyder att vi nu får ytterligare ett viktigt objekt i Mälardalsregionen som en del av tillväxtstrategin i Ecoclime. Där vi nu arbetar planenligt för att utveckla verksamheten inom affärsområdet Innekomfort” säger Bengt Tedebo, VD i Flexibel Luftbehandling, vars familj efter fjolårets aktieförvärv är en av de tre största ägarna i Ecoclime.

Denna information är sådan information som Ecoclime Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7:e februari 2018.

Lennart Olofsson

Tel: 070 537 16 42


E-post: lennart.olofsson@ecoclime.se

Ecoclime Group erbjuder kunder hållbarare och lönsammare inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad och ackumulerad termisk energi. För energieffektivisering i fastigheter, vårt välmående inomhus och för det globala klimatet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi har fått den här ordern i hård konkurrens på basis av våra tidigare framgångsrika samarbeten med Skanska i flera mindre installationsprojekt. Ordern betyder att vi nu får ytterligare ett viktigt objekt i Mälardalsregionen som en del av tillväxtstrategin i Ecoclime. Där vi nu arbetar planenligt för att utveckla verksamheten inom affärsområdet Innekomfort.
Bengt Tedebo