Omstämpling av aktier i Ecoclime

Ecoclime Group AB har vid årsstämman den 9 maj 2019 antagit ny bolagsordning som statuerar att det ska finnas två aktieslag, A och B. Med anledning av detta ändras bolagets noterade aktie till att vara aktie av serie B. Detta innebär att befintliga stamaktier stämplas om till serie B. Aktier av serie A kommer ej att noteras.

Avstämningsdag hos Euroclear är den 17 juni 2019. Sista dag för handel i aktien med nuvarande ISIN kod är 13 juni.

NY ISIN-kod är SE0012729937.

Lennart Olofsson, VD

Tel: +46 70 537 16 42      

Epost: lennart.olofsson@ecoclime.se             

Torbjörn Hansson, CFO 

Tel: +46 70 517 53 29       

Epost: torbjorn.hansson@ecoclime.se

Ecoclime Group AB är en investeringsplattform för klimatsmarta teknologier, system- och affärslösningar. Bolagen i gruppen skapar och utvecklar innovationer samt driver projekt för ett mer hälsosamt inomhusklimat, lägre energikonsumtion och växthusgasutsläpp i fastigheter och industriprocesser. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Taggar:

Om oss

Ecoclime Comfort Ceilings AB utvecklar, tillverkar, installerar och säljer produkter och tjänster som erbjuder hyresgäster och boende i olika typer av fastighetslokaler och boenden, en bättre inomhuskomfort.

Prenumerera

Dokument & länkar