Prestigeorder till Ecoclime-bolag

Ecoclimes dotterbolag Flexibel Luftbehandling ska installera Ecoclimes komforttak och ventilation vid Handelsbankens huvudkontor i Stockholm. Ordern avser en installation med ett ordervärde om Ca: 1 MSEK.

Ordern är ett viktigt resultat i den pågående etableringen i Stockholmsregionen av Ecoclimes klimat- och ventilationslösningar inomhus. Framförallt i den marknad som ställer höga krav på behaglig, energieffektiv och miljönlig inomhuskomfort i lokaler, där mindre drag, oljud och jämn temperatur samt ren och fräsch luft är avgörande. Med lösningar som är mer flexibla och enkla att installera.

Flexibel Luftbehandling har fått ordern i förtroende efter en noggrann utvärdering av Ecoclimes komfortlösning utförd av Handelsbankens fastighetsförvaltning.

”Den här ordern betyder att vi nu får ytterligare ett prestigefyllt referensobjekt i Stockholmsregionen att visa upp. Det är viktigt för de kunder som själva vill se och uppleva den enligt alla tester (SP och ISO 7730) bästa ventilationskomforten inomhus. Ventilationskomfort som i realiteten uppfyller Boverkets normkrav”, säger Bengt Tedebo, VD i Flexibel Luftbehandling.

Lennart Olofsson, VD i Ecoclime: ”Den här prestigeordern visar att vårt val av strategi för etablering av våra inomhuskomfort- och ventilationslösningar var helt rätt när vi fattade beslutet för ett år sedan. Med det här projektet vid Kungsträdgården och de tidigare projekt vi installerat på Kungsholmen samt de installationer vi har gjort i Flexibels kontorslokaler blir vi nu väl positionerade för etableringen i regionen”.

Kontakt
Ecoclime Group AB
Lennart Olofsson
Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se
Storgatan 38, 903 26 UMEÅ  
www.ecoclime.se 

Denna information är sådan information som Ecoclime Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9:e januari 2018. 

Ecoclime Group erbjuder kunder hållbarare och lönsammare inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad och ackumulerad termisk energi. För energieffektivisering i fastigheter, vårt välmående inomhus och för det globala klimatet.

Om oss

Ecoclime Comfort Ceilings AB utvecklar, tillverkar, installerar och säljer produkter och tjänster som erbjuder hyresgäster och boende i olika typer av fastighetslokaler och boenden, en bättre inomhuskomfort.

Prenumerera

Dokument & länkar