Styrelsen tecknar fullt i optionsprogram

Report this content

Samtliga styrelseledamöter som innefattas av Ecoclimes aktieoptionsprogram om totalt 500 000 aktieoptioner har valt att teckna sig för sina andelar i optionsprogrammet med villkor som baseras på två oberoende värderingar utförda av ledande internationella revisons- och rådgivningsbolag, enligt Black & Scholes värderingsmetod. Värderingar som resulterat i ett optionspris om 2,9 kr per aktieoption och ett lösenpris om 21,67 kr/aktie efter tre år.

Optionsprogrammet innefattar ytterligare ett erbjudande till samtliga anställda om totalt en miljon optioner med samma villkor per aktieoption. Ett erbjudande som för närvarande genomförs inom Ecoclime. Syftet med optionsprogrammen är att skapa ett långsiktigt ägarengagemang i Bolaget och är en följd av årsstämmans beslut den 5 maj 2021.

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
lennart.olofsson@ecoclime.se
telefon: 070-537 16 42

Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera