Hans Rausing tillbaka i förpackningsbranschen

Pressmeddelande Stockholm den 26 januari 2001 Hans Rausing tillbaka i förpackningsbranschen Hans Rausing, tidigare VD och styrelseordförande i Tetra Pak och Tetra Laval, blir ny huvudägare i EcoLean-gruppen. Innovationsföretaget EcoLean utvecklar, tillverkar och marknadsför förpackningar och förpacknings- system för i första hand livsmedelsindustrin. - EcoLeans unika innovationer är den första riktigt betydande nyheten vad gäller livsmedelsförpackningar på 30 år, säger Hans Rausing. Det unika med EcoLean är att företaget tillverkar förpackningsmaterial genom att blanda lättillgängliga och rikt förekommande naturliga karbonater - till exempel krita - med plast. Materialet är likt det som finns i äggskal, men istället för proteiner som är bindemedlet i äggskal används polyolefiner som är den enklaste och minst miljöpåverkande plasten. Materialet passar framför allt till förpackningar för livsmedel och har positiva ekologiska egenskaper. Inom många användningsområden är egenskaperna överlägsna andra förpackningsmaterial. Jämförelser med andra konventionella material visar att EcoLeans material bättre överensstämmer med dagens globala miljösyn. EcoLean som grundades 1996 har genomfört ett intensivt forsknings- och utvecklingsprogram lett av Åke Rosén, välkänd innovatör inom förpackningsområdet. Åke Rosén, som är bolagets grundare kommer att koncentrera sig på det fortsatta utvecklingsarbetet i nära samarbete med Hans Rausing och företagets kunder. Han kommer att kvarstå som delägare i företaget. EcoLean är idag etablerat i Östeuropa och Kina och inleder nu en satsning på världens övriga marknader. Företagets huvudsakliga inriktning är livsmedelsförpackningar, men flera utvecklingsprojekt pågår för användning även utanför livsmedelsområdet. - Åke Roséns innovationer är några av de absolut mest löftesrika teknologier jag sett. Genom att jag engagerar mig i företaget kan jag bidra till att EcoLean får de resurser som företaget behöver. EcoLean går nu in i en industriell och kommersiell fas, men kommer att fortsätta sin unika och intensiva forskning, säger Hans Rausing. Tuve Johannesson, tidigare VD för Volvo Personvagnar och innan dess VD för Volvo Construction Equipment, blir styrelseordförande i bolaget. VD är Peter Nilsson. EcoLeans styrelse kommer att bestå av Tuve Johannesson (ordförande), Hans Rausing, Åke Rosén och Luc Hollman. Därutöver har ett "supervisory board" utsetts bestående av Hans Rausing (ordförande), Tuve Johannesson, Ove Mattson, Jacob Palmstierna, Lisbet Rausing och Åke Rosén. Närmare upplysningar: Mats Harborn, marknads- och informationsansvarig, tel 042-268689, 070-602 43 02 EcoLeans affärside är att erbjuda livsmedelsindustrin optimala förpackningslösningar med låg miljöpåverkan. Det som särskiljer EcoLean är företagets ambition att fylla plast med en så hög andel mineraler som möjligt. EcoLean grundades 1996 och har 120 anställda. Centrum för forskning och utveckling samt produktion ligger i Helsingborg. Försäljningen har från början varit inriktad på Östeuropa och Kina, men inriktas nu även på Västeuropa och andra regioner. www.ecolean.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/26/20010126BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/26/20010126BIT00500/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar