Ny svensk studie visar: Liten spridning av mikroplast från konstgräs

Report this content

Med rätt åtgärder kan spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner med gummigranulat minskas radikalt. Det visar resultaten från en omfattande studie i Kalmar, där man för första gången genomfört kontinuerliga mätningar från en fotbollsplan under ett år. Det handlar om cirka 100 gram som sprids till vatten, varav cirka 10 procent kan vara gummigranulat.

Under ett års tid har undersökningar av olika spridningsvägar från en konstgräsplan genomförts av Ecoloop i samarbete med Kalmar kommun. Resultaten visar att den potentiella mikroplastspridningen från konstgräsplanen var ca 55 kg under ett år, där allt utom ca 100 gram skulle kunna stoppas med skötsel- och driftåtgärder. Spridningen var även avtagande med tiden, där spridningen till vatten under andra halvåret uppgick till 4 gram.

– Studien är den första i Sverige med kontinuerliga mätningar vid en konstgräsplan och resultaten visar att den mikroplastspridning som i dagsläget inte skulle kunna stoppas är liten i relation till tidigare siffror, som baserats på teoretiska antaganden, säger Fredrick Regnell på Ecoloop, projektledare för studien.

Resultaten visar att fotbollsplaner som byggts enligt Svenska Fotbollsförbundet rekommendationer, och där man infört rätt spridningsförebyggande åtgärder på rätt plats (exempelvis granulatfällor och borstar), reducerar mikroplastspridningen radikalt.

Studien har identifierat och mätt mikroplaster från de viktigaste spridningsvägarna från konstgräs. Den potentiella spridningen för respektive spridningsväg och per år är enligt nedan;

• Spelare 26,8 kg
• Driftsfordon 12,4 kg
• Dagvattenbrunnar 15,5 kg
• Ytvatten från asfalt 0,01 kg
• Dräneringsvatten från konstgräs 0,07 kg
• Samlingsbrunn 0,1 kg, varav 10 procent kan vara gummigranulat

– Vi har sett att blöt väderlek bidrar till större potentiell spridning än torr för att granulat lättare fastnar på kläder och fordon då. Spridningen via spelare är den spridningsväg som utgör störst utmaning då spelare och ledare aktivt måste ta ansvar för att borsta av sig innan konstgräsplanen lämnas. Förhoppningen framöver är att siffrorna från denna studie sätts i relation till andra utsläppskällor av mikroplast i samhället, för att se vad som är stort och smått och på så vis underlätta prioriteringsåtgärder, säger Fredrick Regnell

Studien är ett resultat av ett samarbete mellan Kalmar Kommun, Ecoloop, Svenska Fotbollförbundet, Ragn-Sells och Svensk Däckåtervinning AB.


För mer information, kontakta:
Fredrik Regnell

Drift, underhållsplanering och åtgärder
Ecoloop
Tel: 070-299 26 39


Simon Magnusson
Hållbarhetsanalyser och mätmetodik 
Ecoloop (assoc. LTU)
Tel: 070-281 28 11Om Ecoloop
Ecoloop driver, leder och medverkar i utveckling och innovation av lösningar för ett resurseffektivt samhällsbyggande. Vi tillhandahåller tjänster som forskningsstöd, strategisk rådgivning och förverkligande. För mer information se www.ecoloop.se.

Taggar: