CROWDFUNDING-KAMPANJEN IGÅNG I DOTTERBOLAGET OCEAN RECYCLE

Report this content


Vi har nu kommit i mål med den privata delen, den första fasen av Crowdfunding-kampanjen i ECOMB Ocean Recycle AB, det helägda dotterbolaget till ECOMB AB. Totalt har 16 ”lead investors” anmält sitt intresse, motsvarande ett belopp på 315 kkr, för att vara med på denna nya resa. Utbytet är nya aktier i dotterbolaget till ett värde av 10 kr/aktie. Idag startar den publika delen av kampanjen, den vänder sig till alla intressenter i Europa och målet är att få in ett kapitaltillskott på motsvarande 5 MSEK. Anmälan om intresse sker till projektledaren FundedByMe (www.fundedbyme.com). Kapitalet planeras att användas för att bygga den första båten – ”Ocean Recycle One” och med full kraft starta upp den nya verksamheten. Ett informationsbrev kommer att gå ut med posten till alla ECOMB AB’s aktieägare under de närmaste dagarna. Mer info om crowdfunding-kampanjen finns också på www.ecomb.se och www.oceanrecycle.com.

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se

Kort om ECOMB AB (publ):

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för selektiv syresättning av övergödda sjöar och hav med döda bottnar. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.

Prenumerera

Dokument & länkar